torsdag 8 september 2022

Guldklimp från lavan i Meradalir visade sig vara falsk

En smält vigselring. Eller en unik gåva från jordens inre. Teorierna var många när Evgenia Ilyinskaya, forskare vid University of Leeds, stötte på guldfärgad lava vid vulkanutbrottet i Meradalir. De första analyserna gjorde att det inte gick att avfärda guldklimpen som falsk. Nu har gåtan fått sin lösning. Och svaret var kanske inte lika spännande som många hoppats.

Evgenia Ilyinskaya, vulkanforskare vid University of Leeds, har de senaste åren tillbringat mycket tid på Island för att studera olika utbrott. Men när hon nyligen befann sig i Meradalir för att undersöka lava från sommarens utbrott stötte hon på något hon inte kunde förklara: ett lavablock med inslag av guldfärg.

Hon delade med sig av fyndet på Twitter. Bilderna skapade stort intresse och många började också spekulera om vad det var hon hade hittat. Spänningen steg när en forskare i mineralogi gjorde några första undersökningar och kom fram till att det sannolikt rörde sig om en metall och inte om målarfärg.

Vulkanutbrott producerar inte guld. Därför var det många som sökte efter en förklaring till fyndet.

En teori som fick stor spridning var att det rörde sig om Julija och Michael Domaschks vigselringar. Det tyska paret förlovade sig på Island förra året medan vulkanutbrottet i Geldingadalir pågick. Planen var att dessutom gifta sig på Island på platsen för ett pågående utbrott.

Men när de befann sig på Island i somras fanns inget utbrott att besöka. De valde därför att gifta sig vid Skógafoss. Dagen därpå började ett vulkanutbrott i Meradalir. Paret såg det som ett tecken - och reste enligt Vísir dit och kastade sina vigselringar i den glödande lavan.

Det skulle alltså kunna röra sig om någon av deras vigselringar som smält. Men den teorin sprack när DV kontaktade paret. Vigselringarna hade nämligen varit av silver och inte av guld.

Gissningarna fortsatte. Men när kollegor på University of Leeds gjorde noggrannare undersökningar av guldklimpen fick gåtan sin lösning.

En analys av lavan visade att ämnessammansättningen överensstämde med förra årets utbrott i Geldingadalir. Under sommarens utbrott i Meradalir smälte äldre lava på nytt när den kom i kontakt med ny lava. Och den här lavan härrörde från Geldingadalir.

Evgenia Ilyinskaya skriver på Twitter att det därför är troligt att det är en konstnär eller någon annan som har målat lavan med guldfärg. Det finns också guldfärg som kan se ut som äkta metaller vid en första anblick och analys.

Även om det alltjämt är okänt hur det gick till står det alltså klart att det inte var ett guldfynd i Meradalir.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.