måndag 19 september 2022

Ny debatt om partistöd och bidrag på Island

Förbjud bolag och andra juridiska personer att lämna bidrag till politiska partier och enskilda kandidater. Det föreslår Piratpartiet i en motion. Samtidigt vill fem av Självständighetspartiets ledamöter gå i motsatt riktning - och höja det tillåtna maxbeloppet från dagens 550 000 isländska kronor till 1,3 miljoner.

I dag är det nio partier som får statliga bidrag efter resultatet i senaste alltingsvalet. Utöver de åtta partierna i alltinget får dessutom Islands socialistparti - som fick 4,1 procent av rösterna - statligt stöd. Alla partier som får minst 2,5 procent av rösterna får partistöd.

I regeringens budgetproposition för 2023 finns en uttalad ambition att minska bidragen till partierna. Förslaget är att sänka det totala stödet från 728,2 miljoner isländska kronor i år till 692,2 miljoner under 2023.

För samtliga partier i alltinget är partistödet den i särklass viktigaste intäktskällan. Men bidragsberoendet skiljer sig ändå mellan partierna. Hela 98 procent av Folkets partis och Piratpartiets intäkter kommer från statligt eller kommunalt partistöd. Även för Centerpartiet, Gröna vänstern och Renässans kommer över 90 procent av intäkterna från partistöd.

Minst beroende av offentlig finansiering är Självständighetspartiet. Det är 66 procent av partiets intäkter som är partistöd.

Fem av Självständighetspartiets ledamöter vill nu reformera systemet. De skriver i en motion att gränsen för partistöd på riksplanet bör höjas från dagens 2,5 procent till 4 procent. Genom att höja gränsen ska färre partier få statligt stöd. Dessutom ska maxbeloppet nästan halveras.

I förslaget skriver ledamöterna att partistödet bidrar till att partierna har mindre kontakter med företag och gräsrötter. Det nuvarande bidragssystemet främjar inte partiernas verksamhet utan gör så att fokus hamnar enbart på att vinna röster i val - och partistödet används också till stor del just för valkampanjer.

I stället vill ledamöterna höja gränsen för bidrag från privatpersoner samt bolag och andra juridiska personer. I dag får juridiska personer skänka 550 000 isländska kronor och privatpersoner 400 000 kronor till såväl partier som enskilda ledamöter. De fem självständighetspartisterna vill att det nya taket ska vara 1,3 miljoner.

Piratpartiets sex ledamöter i alltinget vill gå i en helt annan riktning. De föreslår i en motion att juridiska personer och privatpersoner inte längre ska få ge direkta bidrag till politiska partiers verksamhet. Även bidrag till enskilda kandidater ska förbjudas.

Därutöver vill de att leverantörer som ger politiska partier någon typ av rabatt ska redovisa detta i årsbokslut. Syftet är att öka insynen i partiernas verksamhet och att minska risken för korruption. Dagens system dömer Piratpartiet ut som odemokratiskt eftersom det inte är transparent.

Om Piratpartiets förslag skulle bli verklighet skulle det slå hårdast mot Självständighetspartiet. Under 2020 hade partiet intäkter på 328,4 miljoner - varav 16,7 miljoner var bidrag från juridiska personer som främst var företag inom fiskeindustrin. Störst var dock det statliga partistödet på 195,5 miljoner. Det kommunala partistödet gav ytterligare 20 miljoner.