tisdag 13 september 2022

Slopad beredskap för utbrott och jordskalv i Meradalir

Beredskapen för vulkanutbrott och jordskalv på sydvästra Island sänks. Det har nu gått tre veckor sedan någon lava strömmade ur kratern i Meradalir - och inget tyder på annat än att utbrottet är över för den här gången. Än så länge har dock myndigheterna inte formellt meddelat att utbrottet är över. Samtidigt uppmanar myndigheterna alla besökare till området att inte ta några risker.

Tidigt på morgonen den 21 augusti upphörde sannolikt vulkanutbrottet i Meradalir. Några minuter i sex syntes den sista nya lavan i kratern. Sedan dess har ingen ny magma letat sig upp ur kratern. Inte heller har några rörelser i jordskorpan registrerats under dessa dryga tre veckor.

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, sade i Morgunblaðið redan den 29 augusti att utbrottet var över. Samtidigt konstaterade han att det var myndigheten Veðurstofa Íslands och inte hans sak att formellt ta och meddela ett sådant beslut.

Läget har inte förändrats sedan dess. I dagsläget sker inga jordskalv eller magmarörelser som skulle kunna kopplas till ett nytt utbrott.

Almannavarnir har därför avblåst den förhöjda beredskapen för jordskalv och vulkanutbrott på sydvästra Island. Samtidigt finns det alltid en risk för jordskalv i området och invånarna uppmanas därför att säkra föremål på väggar och hyllor så att de inte utgör en olycksrisk.

Som mest var det över femtusen personer om dagen som vandrade till Meradalir för att beskåda utbrottet. Alltjämt är det runt tusen personer om dagen som gör vandringen till platsen för utbrottet. Nu finns också värdar på plats för att ledsaga besökare och se till så att de inte utsätter sig för faror.

Myndigheten uppmanar också besökare till Meradalir att inte ta några risker. Det är alltjämt förenat med livsfara att ge sig ut på det lavafält som bildades under utbrottet.

På ytan har lavan stelnat och det har bildats en stabil skorpa. Men den kan rämna i kontakt med den glödande lava som finns strax under ytan.

Där lavan är som tjockast nära kratern mäter den omkring 30 meter. Där tros det översta lagret - som bedöms vara omkring två meter tjockt - ha stelnat medan det som finns där under alltjämt är flytande. Det kommer enligt RÚV att ta två till tio år för lavan att stelna helt och hållet.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.