torsdag 22 september 2022

Socialdemokrat ber om ursäkt för rättsprocess

Stämningen i samhället hade inverkan på beslutet. Men i efterhand ångrar socialdemokraten Magnús Orri Schram sina röster för att stödja rättsprocesser mot tre isländska ministrar efter finanskraschen. Han har tidigare bett dem om ursäkt personligen - och nu väljer han att även göra det öppet i ett inlägg på Facebook. Han skriver att det är viktigt att erkänna misstag.

Våren 2010 riktade en parlamentarisk kriskommission skarp kritik mot flera isländska ministrar och deras agerande i samband med finanskraschen hösten 2008. Utredningen behandlades av en särskild nämnd i alltinget. En av ledamöterna var socialdemokraten Magnús Orri Schram.

En majoritet i nämnden ansåg att alltinget skulle ta ställning till åtal mot fyra ministrar: statsministern Geir H. Haarde, finansministern Árni M. Mathiesen, utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir och finansmarknadsministern Björgvin Guðni Sigurðsson.

Med 33 röster mot 30 röstade alltinget för ett åtal mot Geir H. Haarde. De tre övriga ministrarna friades med knapp marginal.

Geir H. Haarde blev den första ministern som ställdes inför landsdomstolen sedan den inrättades 1905. Han åtalades för försumlighet på fyra punkter. När domen föll 2012 fälldes han på en punkt. I strid med lagen hade han inte hållit särskilda regeringssammanträden för att diskutera det hot mot de isländska storbankerna som växte sig allt starkare under 2008.

Geir H. Haarde dömde ut rättsprocessen som en hämnd från politiska motståndare. Han ansåg också att det var väljarnas sak att utdöma ansvar i allmänna val. Han fick stöd från partikamraterna inom Självständighetspartiet som hävdade att processen var odemokratisk.

Han vände sig utan framgång till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att bli rentvådd. När Självständighetspartiet återtog makten i alltinget utsågs Geir H. Haarde så småningom till Islands ambassadör i USA - en prestigeladdad utnämning som i praktiken fungerade som ett slags ursäkt.

I takt med att åren har gått är det allt fler ledamöter som har bett om ursäkt för sitt agerande i samband med beslutet att åtala Geir H. Haarde. Nu sällar sig socialdemokraten Magnús Orri Schram till dem.

Han skriver på Facebook att han önskade att han då hade haft mod nog att argumentera för att diskussionen om ministrarnas personliga ansvar inte skulle ha gått längre än den nämnd i alltinget som behandlade frågan:
"Under denna tid lät jag stämningen i samhället ha inverkan på min inställning när det hade varit rätt beslut att inte hänvisa några fall till landsdomstolen."
Magnús Orri Schram skriver att han redan har bett de fyra tidigare ministrarna om ursäkt personligen. Nu gör han det även offentligt. Han anser att det är viktigt att medge att han begick ett misstag och att hans agerande länge har bekymrat honom. Nu ångrar han sig:
"Jag är övertygad om att de som var uppe till diskussion - Geir H. Haarde, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Árni M. Mathiesen och Björgvin G. Sigurðsson - har arbetat ärligt med svåra uppgifter i överväldigande omständigheter."
Rättsprocessen i landsdomstolen hade inte bara efterverkningar inom Självständighetspartiet. Socialdemokraten Ingibjörg Sólrún Gísladóttir åtalades visserligen inte men var ändå oerhört kritisk mot att alltinget prövade om hon och andra skulle ställas inför rätta. När Magnús Orri Schram 2016 ville bli ny ledare för partiet ansåg hon att han hade brustit i omdöme.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.