torsdag 20 oktober 2022

Isländsk kommun inför engelsktalande råd för utlänningar

Över hälften av invånarna i Mýrdalshreppur är inte isländska medborgare. Många av dem talar heller inte isländska. Nu grundar kommunen ett engelsktalande råd för att fånga upp åsikter och idéer från de invånare som annars har begränsad insyn i kommunpolitiken. Kommunchefen Einar Freyr Elínarson deltar i arbetet.

Mýrdalshreppur på södra Island är kanske den kommun som förändrats allra mest av de senaste årens uppgång inom turismen. Under 2000-talet har centralorten Vík í Mýrdal gått från ett slumrande landsbygdssamhälle till navet i besöksindustrin i den här delen av landet. Hotellen och restaurangerna i kommunen blir allt fler.

I januari 2012 hade Mýrdalshreppur 459 invånare. Tio år senare - i januari i år - hade antalet stigit till 814 personer. Invånarantalet har alltså nästan fördubblats inom loppet av ett decennium.

En majoritet av invånarna i kommunen är utländska medborgare. Det har bara inträffat en gång tidigare i Islands historia - när bygget av dammen vid Kárahnjúkar på det isländska höglandet under något år ledde till att en majoritet i lilla Fljótsdalshreppur inte var isländska medborgare.

Men de allra flesta som arbetade med dammbygget stannade bara på Island en kort tid. I Mýrdalshreppur fortsätter turistindustrin att växa.

Inför vårens kommunalval kom frågan om utländska medborgares delaktighet i samhället för första gången upp på dagordningen. I valet fick Framstegspartiet tre av fem mandat i fullmäktige medan ett lokalparti tog övriga två mandat. Gemensamt för dessa fem folkvalda och deras fem ersättare var att ingen hade utländsk bakgrund.

Efter valet beslutade fullmäktige att instifta ett engelsktalande råd. Syftet är att skapa kontakter med invånare som kanske inte har möjlighet att följa kommunpolitiken eftersom de inte talar isländska. Det engelska rådet har bildats i form av en kommunal nämnd. Det första mötet hölls den 22 september.

I rådet ingår sju ledamöter som kompletteras av fem ersättare. Ordförande är Tomasz Chocholowicz som flyttade från Polen till Island 2015. Han arbetar som butikschef hos Icewear i Vík í Mýrdal. I rådet finns personer med rötter i bland annat Spanien, Tyskland, Slovakien och Filippinerna. Kommunchefen Einar Freyr Elínarson deltar i rådets möten.

Tomasz Chocholowicz säger till RÚV att det engelsktalande rådet behövs för att ge utländska medborgare en röst i kommunen:
"Det här projektet uppstod som en nödvändighet eftersom utländska invånare - som är hälften av invånarna - inte hade något språkrör i kommunen. Efter valet tyckte vi att det var bra att skapa en nämnd eller råd för att hjälpa invandrare så att de känner sig som en del av samhället här i Vík."
Einar Freyr Elínarson säger i Fréttablaðið att en rad intressanta förslag och idéer kom fram redan på första mötet:
"Det som det engelsktalande rådet gör är att ge denna stora grupp av invånare i kommunen, som är utländska invånare, ett forum för att delta i förvaltningen och forma samhället. Jag tyckte att det var viktigt att denna grupp fick en röst och fick mer att säga om saker och ting, vilket är ett mycket rimligt krav och hälsosamt för oss om vi ska vara ett bärkraftigt samhälle här i Vík. Då kan inte en grupp vara halvt försummad."
Här kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen i Mýrdalshreppur.