onsdag 12 oktober 2022

Tre vill ta plats i Självständighetspartiets ledning

Alltingsledamöterna Bryndís Haraldsdóttir och Vilhjálmur Árnason samt Helgi Áss Grétarsson - ersättare i fullmäktige i Reykjavík - vill alla bli nästa partisekreterare för Självständighetspartiet. Den nya partisekreteraren väljs på landsmötet första helgen i november. Posten är vakant sedan Jón Gunnarsson utsågs till justitieminister.

Den som har uppdraget som partisekreterare får inte samtidigt vara minister. Så säger Självständighetspartiets interna regelverk. Jón Gunnarsson valdes till partisekreterare hösten 2019 men tvingades alltså lämna uppdraget när han efter förra valet utsågs till justitieminister. Han efterträdde Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir som suttit på posten sedan 2015 men då hade utsetts just till justitieminister.

Posten som partisekreterare har alltså varit vakant sedan Jón Gunnarsson tog plats i regeringen. På landsmötet i Reykjavík den 4 till 6 november ska en ny ledning väljas - och däribland en ny partisekreterare.

Hittills har tre personer anmält att de kandiderar till posten. Bryndís Haraldsdóttir och Vilhjálmur Árnason representerar båda Självständighetspartiet i alltinget. Den tredje kandidaten Helgi Áss Grétarsson är ersättare i kommunfullmäktige i Reykjavík.

Den som hittills har stått för de största utspelen inför omröstningen på landsmötet är Helgi Áss Grétarsson. Han skriver i Vísir att det är viktigt att det i den högsta ledningen finns någon som företräder partiet på kommunnivå. Han ser sig därför som en kandidat från gräsrötterna.

Helgi Áss Grétarsson påpekar också att Självständighetspartiets stöd har minskat dramatiskt de senaste årtiondena. Utan en diskussion om vilken politik partiet ska föra kommer det att fortsätta sjunka.

Men han är en kontroversiell kandidat. När en rad kvinnor trädde fram och anklagade artisten Ingólfur Þórarinsson för övergrepp tog Helgi Áss Grétarsson honom i försvar. Han hävdade att de avbokningar som då drabbade artisten var ett led i en cancelkultur som bedrevs av politiskt korrekta fanatiker.

Bryndís Haraldsdóttir valdes in i alltinget 2016. Mellan 2010 och 2018 var hon kommunpolitiker i Mosfellsbær. På Facebook skriver hon att erfarenhet från både riks- och kommunpolitik är viktig för den som väljs till partisekreterare. Hon vill bland annat utveckla kontakterna mellan partiets företrädare på kommunal nivå och ledamöterna i alltinget.

Vilhjálmur Árnason har suttit i alltinget sedan 2013. Han skriver på Facebook att han kandiderar för att utveckla partiet över hela landet och för att ge medlemmarna en starkare röst in till partiets ledning.

Sedan tidigare står det klart att Bjarni Benediktsson - som har lett partiet sedan 2009 - ställer upp för omval. Hittills har ingen utmanare anmält sig. Även vice ordföranden Þórðís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir förväntas ställa upp på nytt. Tillsammans med partisekreteraren utgör dessa tre Självständighetspartiets högsta ledning.

Här kan du läsa mer om valet av Jón Gunnarsson till partisekreterare.