tisdag 29 november 2022

Stöd för EU-inträde rasar bland Islands socialdemokrater

Fyra av tio islänningar säger ja till EU-medlemskap. Men bland Socialdemokraterna - som tidigare har varit Islands mest EU-vänliga parti - sjunker stödet för inträde i unionen markant. Det visar en mätning utförd av Prósent på uppdrag av Fréttablaðið. Raset kommer efter att nya partiledaren Kristrún Frostadóttir meddelat att hon inte tänker prioritera EU-frågan.

Socialdemokraterna har tillsammans med Renässans länge varit Islands i särklass EU-vänligaste parti. Men inget av partierna har på allvar lyckats föra upp frågan på den politiska dagordningen. Alla initiativ till att börja diskutera EU på nytt har effektivt kvävts av regeringspartierna. Utöver de två EU-positiva partierna är det bara Piratpartiet som kan öppna för ett inträde i unionen.

Nyligen valdes Kristrún Frostadóttir till partiledare för Socialdemokraterna. Hon förklarade direkt att hon inte längre tänkte prioritera EU-frågan. Under för lång tid hade partiet presenterat ett isländskt medlemskap som en lösning på många samhällsproblem. Samtidigt var det enligt Kristrún Frostadóttir att många inte höll med.

Hon ville fokusera på andra sakfrågor - i synnerhet traditionell välfärdspolitik. Och i opinionen har Socialdemokraterna gått framåt sedan hon tog över som ordförande. Frågan är om nedprioriteringen av EU-frågan har spelat in. I Fréttablaðið beskriver hon det som en trolig förklaring.

Stödet för EU-medlemskap har minskat sedan Prósents mätning i juni. Nu uppger 42,8 procent att de anser att Island ska gå med i unionen - en tillbakagång med 5,5 procentenheter. Samtidigt är det 35,1 procent som motsätter sig EU-inträde - en ökning med 1,2 procentenheter. Det är 22,1 procent som varken är positivt eller negativt inställda - en uppgång med 4,4 procentenheter.

De största förändringarna sker just bland Socialdemokraternas väljare. Nu svarar 67 procent att de är för ett isländskt EU-medlemskap. När samma fråga ställdes i juni var hela 84 procent positiva. Och 12 procent av partiets väljare är negativa till EU-inträde - medan bara 5 procent motsatte sig medlemskap då.

Det här innebär att Socialdemokraterna inte längre är Islands mest EU-vänliga parti. Partiets väljare är nu bara tredje mest positiva. Fler EU-anhängare återfinns inom både Piratpartiet och Renässans.

Mest EU-positiva är Piratpartiets sympatisörer där 74 procent säger ja till EU. Bland Renässans väljare är 68 procent positiva.

Därefter följer Islands socialistparti med 51 procent och Gröna vänstern med 39 procent. Inom båda dessa partier är ja-sidan något starkare än nej-sidan trots att bägge partierna motsätter sig EU-inträde.

Bland anhängare till Folkets parti är motsvarande siffra 26 procent, Framstegspartiet 24 procent, Självständighetspartiet 19 procent och Centerpartiet 11 procent.

I huvudstadsregionen, bland höginkomsttagare och hos ungdomar är attityderna till medlemskap mer positiva. På landsbygden, bland äldre och hos låginkomsttagare är attityderna mer negativa.

Här kan du läsa mer om EU-debatten.