torsdag 15 december 2022

Misstänkt terrorist försökte komma över polisuniformer

Den misstänkta terroristen försökte komma över polisuniformer, legitimation och annan polisutrustning. Syftet var att förvirra allmänheten i samband med en terrorattack med skjutvapen. Det framkommer i åtalet mot de två män som misstänks för att ha planerat terrordåd. Båda männen har försatts på fri fot i väntan på rättegång.

En 24-årig och en 25-årig man blir de första personerna i Islands historia som ställs inför rätta för terrorbrott. En av männen pekas i åtalet ut som drivande och åtalas därför för förberedelse till terrorism. Den andra mannen åtalas för medhjälp. Dessutom åtalas båda för grovt vapenbrott.

Allt fler detaljer i åtalet har sipprat ut till medierna. Den man som misstänks för förberedelse till terrorism ska enligt åtalet ha planerat att skada eller döda människor samt att utsätta människor för fara. I åtalet nämns ingen plats eller några tilltänkta mål för sådana attentat.

Bevisningen mot mannen består till stor del av konversationer med den misstänkta medhjälparen i appen Signal. Där har han diskuterat såväl tänkbara offer som möjliga metoder för terrordåd.

Mannen har samlat på sig stora mängder vapen och ammunition. Han har också framställt egna vapen med hjälp av 3d-skrivare.

Mannen har också sökt information om tillverkning av sprängladdningar och om användning av drönare i samband med attentat. Han har enligt åtalet även sökt ideologisk inspiration genom att bland annat läsa manifest av kända terrorister.

Dessutom ska mannen ha försökt komma över polisuniformer, polislegitimation och annan polisutrustning. Syftet ska enligt åklagaren ha varit att använda utrustningen i samband med attentat för att på så sätt kunna förvilla allmänheten.

Den misstänkte medhjälparen ska ha bidragit med ideologiskt och moraliskt stöd genom att uppmuntra och diskutera terrorplanerna. Han ska ha varit delaktig i vapenhanteringen och bidragit med information om såväl möjliga attackmetoder som ideologiska inspiratörer.

De två männen häktades på nytt av Héraðsdómur Reykjavíkur den 9 december. De skulle då sitta i häkte till och med den 6 januari. Men beslutet överklagades till Landsréttur som den 13 december valde att försätta bägge männen på fri fot. De två männen hade då varit frihetsberövade sedan den 21 september.

Landsréttur gjorde en annan bedömning av den psykiatriska undersökning som båda männen genomgått. Domstolen ansåg inte att det fanns något som tydde på att de skulle vara farliga varken för sig själva eller för andra. Därför försattes de också på fri fot.

Beslutet innebär troligen att rättegången inte kommer att inledas direkt efter årsskiftet. Rättegångar där personerna sitter häktade får i allmänhet förtur. Nu finns inte längre det skälet för Héraðsdómur Reykjavíkur.

Här kan du läsa mer om åtalet mot de två misstänkta terroristerna.