onsdag 28 december 2022

Pirater vill slopa Islands förbud mot pornografi

Förbudet mot pornografi är föråldrat och återspeglar inte en förändrad syn på sexualitet. Dagens förbud har i praktiken sina rötter i en lag som klubbades redan 1869. Därför bör det rivas upp och pornografi tillåtas. Det skriver piratpartisterna Björn Leví Gunnarsson och Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir i en motion. Men reaktionerna är splittrade.

Redan 1869 kriminaliserades pornografi på Island. Sedan dagens brottsbalk instiftades 1940 har lagstiftningen om pornografi knappt förändrats. Det är än i dag förbjudet till exempel producera eller sälja pornografi. Exakt vad som är pornografi framgår inte av lagen - men enligt en dom från Hæstiréttur Íslands från 2000 är det bland annat samlag mellan en man och en kvinna.

Men förbudet är föråldrat. Det anser Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir och Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamöter för Piratpartiet. I en motion föreslår de att Island ska avkriminalisera pornografi.

I motionen skriver de att attityderna till sexualitet har förändrats avsevärt sedan 1869 trots att lagstiftningen knappt har förändrats. Inte minst i dagens samhälle har förbudet i praktiken spelat ut sin roll eftersom pornografi är lätt att komma åt via nätet. Förbudet återspeglar heller inte den nu rådande synen att det är upp till var och en och inte till staten att bestämma vad som är lämpligt när det gäller sex.

Enda undantaget är förbudet mot barnpornografi. Det vill de två piratpartisterna behålla enligt samma mönster som i dag. De skriver att det lagskyddet blir oförändrat även om det allmänna förbudet mot pornografi upphävs.

Förslaget fick fem remissvar - och reaktionerna är blandade. Helgi Gunnlaugsson, professor i sociologi vid Háskóli Íslands, skriver att studier vid universitetet visar att många islänningar konsumerar pornografi trots förbudet. När distributionen främst sker digitalt är det också svårt att kontrollera var pornografi produceras.

Helgi Gunnlaugsson hävdar att dagens förbud återspeglar en föreställning om att sådant som vissa betraktar som obekvämt och olämpligt ska kunna försvinna med hjälp av lagstiftning. Han anser dock att yttrandefriheten bör tolkas som att vuxna personer själva får avgöra vad de konsumerar.

Vidare skriver Helgi Gunnlaugsson att forskningen om pornografi inte är enig. Det finns olika åsikter om pornografi är skadligt eller inte. Vissa tror att pornografi både kan påverka potentiella sexualbrottslingar och också kan användas för att rättfärdiga övergrepp medan andra tycker att pornografi kan vara ett utlopp för sexualitet och därmed minska risken för övergrepp.

Femínistafélag Háskóla Íslands har en liknande uppfattning. Föreningen anser att förslaget är ett steg mot en modern lagstiftning. Dagens förbud stoppar inte konsumtion utan bidrar enbart till negativa attityder gentemot sex och sexualitet.

Det är viktigt att skydda barn mot övergrepp och därför är det självklart att det förbudet ska finnas kvar. Det är också viktigt att skydda offer för exempelvis människohandel. När det gäller vuxna som agerar frivilligt är läget annorlunda. Personer som producerar pornografi ska inte göras till brottslingar eller andra klassens medborgare. Det är dessutom orimligt att exempelvis innehåll på Onlyfans ska kunna vara brottsligt eftersom det rör sig om en plattform där producenterna har kontroll över innehållet.

Kvenréttindafélag Íslands håller inte med. Föreningen anser visserligen att en plattform som Onlyfans utgör ett undantag. Därför vill föreningen se en annan typ av lagstiftning som är utformad enligt samma modell som förbudet mot sexköp.

Enligt föreningen borde en ny lag tillåta produktion och distribution av pornografi när upphovspersonen själv är inblandad. Däremot ska det alltjämt vara förbjudet att producera och distribuera pornografi med andra personer. En sådan lag skulle till exempel tillåta Onlyfans men upprätthålla förbudet mot den traditionella porrindustrin.

Skälet till att föreningen inte vill slopa förbudet är att det finns undersökningar som visar att attityder till pornografi också påverkar attityder till bland annat sexuellt våld och kvinnor i allmänhet. Det finns också rapporter om att många som säljer sex har drabbats negativt av att sexköpare kräver att få göra saker som de har sett i pornografi.