tisdag 10 januari 2023

Fréttablað­ið­ halverar upplagan efter utdelningsstopp

Från 80 000 exemplar före nyår till 35 000 exemplar efter nyår. Fréttablað­ið­ har mer än halverat den tryckta upplagan sedan tidningen slutades dela ut till hushållen i storstadsområdena vid årsskiftet. Inom kort siktar dock Fréttablað­ið­ på att öka upplagan till 45 000 exemplar. Beslutet kommer också att bli en prövning för konkurrenten Morgunblað­ið­.

Den 2 januari i år meddelade Fréttablað­ið­ att utdelningen till hushållen skulle upphöra. Ända sedan starten 2001 har tidningen distribuerats utan kostnad till bostadsområden i storstadsregionerna. Men från och med den 3 januari skulle den i stället finnas att hämta på 120 distributionsställen.

Beskedet kom som en överraskning för annonsörerna. Jón Þórisson, vd för ägarbolaget Torg, hävdade ändå att Fréttablaðið skulle fortsätta nå lika många läsare som tidigare. Distributionen till butiker, bensinstationer, badhus och andra ställen skulle innebära att 85 procent av Islands befolkning hade möjlighet att få ett exemplar av tidningen.

Att Fréttablaðið har varit en usel affär är ingen hemlighet. Sedan ägarskiftet 2019 har Torg förlorat drygt en miljard isländska kronor. I siffrorna ingår inte 2022 eftersom bokslutet inte är klart - men inget tyder på att bolaget ska ha lyckats vända förlusterna till vinst då.

Under 2020 gick Fréttablaðið från utgivning sex till fem dagar i veckan. Och i höstas antydde Jón Þórisson för första gången att tidningen på sikt kanske inte skulle tryckas. Ändå innebär beslutet att upphöra med utdelning till hushållen en stor förändring på den isländska mediemarknaden.

Länge nådde Fréttablaðið över hälften av islänningarna. I många år har den gratisutdelade tidningen varit den största dagstidningen i landet.

Nu berättar Fréttablaðið mer om förändringarna. Upplagan bantas till 35 000 exemplar från 80 000 före årsskiftet. Inom kort räknar dock tidningen med att utöka upplagan till 45 000 exemplar när distributionsställena blir fler.

Huvudkonkurrenten Morgunblaðiðs rapportering om förändringarna har kännetecknats av viss skadeglädje. Visst är det möjligt att tidningens ställning på marknaden stärks en aning - men knappast på något avgörande sätt. Läsningen av Morgunblaðið har dalat länge - och den har ännu svårare än Fréttablaðið att nå yngre läsare.

Morgunblaðið är en stadig förlustmaskin som enbart överlever genom ständiga kapitaltillskott från ägarna. Nu riskerar förlusterna att öka ytterligare.

Under 2018 köpte Torg in sig i Póstdreifing som delade ut både Morgunblaðið och Fréttablaðið. När beslutet meddelades hävdade Jón Þórisson att bolaget inte visade någon flexibilitet när Fréttablaðiðs behov förändrats. Enbart distributionen till hushållen skulle kosta omkring en miljard isländska kronor under 2023.

Distributionen av Morgunblaðið går enligt obekräftade uppgifter på ungefär 700 miljoner om året. Men de kostnaderna utgår från att det finns två dagliga morgontidningar att dela ut. När bara Morgunblaðið finns kvar innebär det sannolikt att den blir ännu dyrare att distribuera när kostnaderna inte längre kan delas.

Här kan du läsa mer om förändringarna på den isländska mediemarknaden.