måndag 23 januari 2023

Här är årets ord på Island 2022

Den politiska debatten, kriget i Ukraina, teknikutvecklingen och slopade coronarestriktioner präglade de olika utnämningarna av årets ord på Island 2022. Þriðja vaktin, 'tredje skiftet', och innrás, 'invasion', blev valen för RÚV. I Fréttablaðið utsågs aflétting, 'avveckling; lättnad', till årets ord medan omröstningen på Orðabókin slutade med seger för hleðslukvíði, 'laddångest'.

I februari förra året avvecklades de sista coronarestriktionerna på Island. Då hade islänningarna i två års tid levt med några av Europas periodvis hårdaste inskränkningar av den personliga friheten. Taket för sammankomster var som lägst tio deltagare - och på lokal nivå tillfälligt så låg som fem deltagare. Det fanns hårda krav på karantän och isolering samtidigt som möjligheterna att resa var begränsade.

När restriktionerna hävdes var en majoritet av befolkningen vaccinerad mot coronaviruset. Det hade också föregåtts av liknande beslut i en rad andra länder.

Coronapandemin präglade livet på Island i två år - och därför valde Fréttablaðið just aflétting, 'avveckling; lättnad', till 2022 års ord. Det var enligt redaktionen ett ord som på många sätt symboliserade det gångna året. Och dessutom förhoppningsvis sista gången som språket präglades av coronaviruset.

Orðabókin samlar bland annat slang och nyord samt nya betydelser för gamla ord. I omröstningen segrade hleðslukvíði, 'laddångest', en känsla som kan drabba såväl den som befarar att mobiltelefonen snart kommer att slockna liksom den som kör en elbil och befarar att laddningen inte räcker hela vägen till målet för resan.

Vinnare i public service-bolaget RÚV:s omröstning om årets ord blev þriðja vaktin, 'tredje skiftet'. Uttrycket syftar på det arbetspass i hemmet som finns i många parhushåll och där kvinnor traditionellt utför en majoritet av dessa sysslor.

Þriðja vaktin fick en tredjedel av rösterna - vilket var dubbelt så många som tvåan i omröstningen.

Tvåa blev rampa, 'bygga ramper', ett verb som används flitigt i kampanjen Römpum upp Ísland som syftar till att öka tillgängligheten till olika platser genom att bygga ramper som bland annat kan nyttjas av personer som använder rullstol. Initiativtagare till kampanjen är Haraldur Þorleifsson. Rampa är bildat till substantivet rampur, 'ramp'.

Trea blev Tenetásur, 'Teneriffatåssingar', ett teleskopord bildat till Tenerife och tása, 'tå, tåssing'. Ordet myntades i samband med att Ásgeir Jónsson, chef för Seðlabanki Íslands, berättade att det stora antalet bilder i sociala medier på fötter i solen på Teneriffa var ett tecken på att privatkonsumtionen var stark.

RÚV utser också i samarbete med Háskóli Íslands ytterligare ett årets ord som även kan vara ett befintligt ord som ökat kraftigt i bruk under det gångna året. Valet föll på innrás, 'invasion', ett ord som har funnits i isländskan åtminstone sedan 1800-talet. Ordet blev mycket vanligare i samband med Rysslands krig mot Ukraina och kännetecknade enligt juryn därmed också en av årets viktigaste händelser.