tisdag 31 januari 2023

Isbergen i Jökulsárlón kostar 200 miljoner

Stora klippblock ska förhindra att isberg rör sig snabbt och slår i bron över Jökulsárlóns utlopp i Atlanten. Bara i år lägger Vegagerðin 200 miljoner isländska kronor på sådana hinder. Arbetet utförs med två till tre års mellanrum. Så lång tid tar det för de isberg som spolas till havs att dra med sig eller förstöra hindren.

Varje år kommer hundratusentals turister till glaciärlagunen Jökulsárlón för att beskåda isberg som kalvar från Breiðamerkurjökull, en utlöpare till Vatnajökull. Även under sommaren är temperaturen i lagunen bara precis ovanför nollpunkten. Isberg ligger ofta i lagunen i ett par år innan de spolas ut i Atlanten.

Jökulsárlón ligger precis vid ringvägen. Ovanför lagunens utlopp går en enfilig bro. Om något isberg skulle flyta in i och förstöra bron skulle också vägförbindelsen runt Island vara bruten.

Men isbergen får viss hjälp för att ligga kvar så länge i lagunen. Skälet är just den ömtåliga bron. Därför får isberg som sköljs ut till havs inte vara så höga att de äventyrar bron eller säkerheten för trafikanter.

Med två till tre års mellanrum placerar därför personal från Vegagerðin ett slags farthinder i vattnet just före bron. Det berättar Óskar Örn Jónsson vid Vegagerðin i Morgunblaðið:
"Uppe i älvbädden finns kanter på varsin sida och så läggs farthinder ut i älven - stora och tunga klippblock - så att isbergen som har kalvat från glaciären och är på väg stannar där och smälter. Annars har vi en risk för att de rör sig nedför älvbädden och träffar bron."
Årets budget för detta arbete är 200 miljoner isländska kronor. Enligt Óskar Örn Jónsson går det inte att skydda bron på något annat sätt.

Det är nödvändigt att regelbundet förnya hindren. De isberg som flyter ut till havs både slår i och släpar med sig stenar. De stora krafter som är i spel gör också att stenarna eroderar. Efter några år behöver de förnyas för att inte skyddet av bron ska bli för svagt.

I praktiken bidrar hindren till att isberg kan bli liggande i lagunen under en längre tid. Óskar Örn Jónsson säger i Morgunblaðið att turisterna i någon mån därför har myndigheten att tacka för upplevelsen av Jökulsárlón:
"Jo, man kan faktiskt säga det."
Här kan du läsa mer om Jökulsárlón.