måndag 30 januari 2023

Ny kommun på västra Island namnges efter Stykkishólmur

De två kommunerna Stykkishólmsbær och Helgafellssveit gick ihop i samband med vårens kommunalval. Med fyra röster mot tre har nu politikerna i fullmäktige klubbat det nya namnet för kommunen. Majoriteten röstade på Sveitarfélagið Stykkishólmur. Inför beslutet fick kommunfullmäktige in 72 förslag från invånarna.

I mars förra året röstade en majoritet av invånarna i Stykkishólmsbær och Helgafellssveit på Snæfellsnes på västra Island för ett samgående. De två kommunerna gick formellt ihop vid kommunalvalet i maj. Då valdes också ett gemensamt fullmäktige för första gången.

Det var två ganska olika kommuner som gick ihop. Stykkishólmsbær bestod i praktiken enbart av tätorten Stykkishólmur med 1 196 invånare. Med en areal på 11 kvadratkilometer var kommunen av Islands minsta till ytan. Helgafellssveit - som omgav hela grannkommunen - var en av de minsta kommunerna till antalet med 66 invånare men betydligt större med en yta på 234 kvadratkilometer.

Olikheterna mellan de två tidigare kommunerna hade också betydelse för namngivningen. Inför beslutet i kommunfullmäktige skickade invånare in totalt 72 olika namnförslag.

Åtta av dessa förslag skickades vidare till ortnamnsnämnden Örnefnanefnd. Nämnden rekommenderade tre av namnförslagen: Þórsnesþing, Stykkishólmsbær och Sveitarfélagið Stykkishólmur. Þórsnes är den spets på Snæfellsnes där kommunen ligger medan Stykkishólmsbær inte skulle innebära någon förändring. Och sveitarfélag används om många medelstora kommuner på landsbygden.

Nämnden avrådde alltså från fem av de förslag som fullmäktige skickade vidare för utlåtanden. De två förslagen Stykkishólmsbær og Helgafellssveit och Stykkishólmur og Helgafellssveit ansågs olämpliga eftersom det i praktiken rörde sig om dubbla kommunnamn som skulle föreställa ett enda. Bara Helgafellssveit var olämpligt - även om berget Helgafell var ett lämpligt geografiskt kännetecken - eftersom sveit används för mindre glesbygdskommuner.

Nämnden gjorde även tummen ned för Breiðafjarðarbær och Breiðafjarðarbyggð. Kommunen ligger visserligen vid Breiðafjörður men runt fjorden finns en mängd andra kommuner. Just Breiðafjörður var därför inte enbart kännetecknande för den här kommunen. För att dessa namn skulle vara lämpliga borde de användas för en kommun som innefattade en större del av fjorden.

Þórsnesþing fick tummen upp med hänvisning till det geografiska läget. Just þing förekommer i många namn för liknande kommuner. Det var också lämpligt att utgå från tätorten Stykkishólmur. Nämnden rekommenderade såväl Stykkishólmsbær som Sveitarfélagið Stykkishólmur där det förra hade efterleden bær som används för liknande kommuner medan sveitarfélag också alltså ansågs lämpligt.

Kommunfullmäktige valde ut Stykkishólmsbær och Sveitarfélagið Stykkishólmur som kandidater. I omröstningen segrade Sveitarfélagið Stykkishólmur med fyra röster mot tre.

I fullmäktige - där lokalpartiet H-listan har majoritet - röstade partiets fyra ledamöter för Sveitarfélagið Stykkishólmur. Ett skäl var att invånare från gamla Helgafellssveit inte tyckte att Stykkishólmsbær var representativt för den nya kommunen. Efterleden bær används i regel om städer och inte om landsbygd som Helgafellssveit.

Invånarlistan - som har tre mandat i fullmäktige - förespråkade i stället Stykkishólmsbær eftersom det skulle bli billigare att inte byta namn. Dessutom kunde fler samgåenden mellan kommuner på Snæfellsnes vara på gång och då skulle det nya namnet sannolikt bli kortlivat. Invånarlistan ville också att invånarna skulle få avgöra det nya namnet genom en folkomröstning om alla tre förslagen.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan de två kommunerna.