fredag 13 januari 2023

Vitryssland blir Belarus även i isländska medier

Hvíta-Rússland blir Belarús i alla sammanhang hos public service-bolaget RÚV. Sedan tidigare har utrikesdepartementet gått över till det senare namnet. Island går därmed samma väg som svenska staten och svenska medier som på senare år har börjat använda Belarus i stället för Vitryssland. Övergången i andra länder har också påverkat Island.

Svasíland har blivit Esvatíní, Búrma har blivit Mjanmar och Makedónía har blivit Norður-Makedónía. Det är några av de namnbyten på länder som har gjorts såväl i isländska medier som inom myndigheter på senare år.

Nu går också public service-bolaget RÚV över till Belarús i stället för Hvíta-Rússland. Belarús ska användas i alla sammanhang. Invånare i landet kallas hädanefter Belarúsar, det som kommer från landet betecknas med adjektivet belarúskur och nationalspråket heter belarúska.

Belarus har förekommit mycket i medierna på senare år. Isländska medier har då använt både Hvíta-Rússland och Belarús även om det stegvis skett en glidning mot Belarús trots att Hvíta-Rússland varit den rekommenderade namnformen.

Isländska utrikesdepartementet gick över till Belarús i officiella sammanhang 2021. Då hade Sveriges dåvarande utrikesminister Ann Linde två år tidigare meddelat att hennes departement gjort samma val. Strax därpå gick även medierna över till Belarus - även om Dagens Nyheter redan tidigare brutit enigheten och övergett Vitryssland.

Efter att det svenska utrikesdepartementets kursändring följde även Danmark och Norge efter. Även på Island föll valet alltså på Belarús i alla officiella sammanhang.

Övergången motiverades då med att det fanns en stark vilja från Belarus att använda just det namnet i stället för Vitryssland. Det önskemålet har bland annat framförts av ledare för den politiska oppositionen i landet och det ska också röra sig om en utbredd uppfattning bland invånarna. Men det är en önskan som också sammanfaller med den nuvarande regimens strävan.

Ett annat skäl för den isländska övergången då var att motsvarande beslut klubbats i de nordiska grannländerna och i en rad andra länder. Det talades dessutom om att det fanns en risk för förväxling mellan Vitryssland och Ryssland. De två snarlika namnen gjorde att de två staterna kunde blandas ihop och att Vitryssland kunde uppfattas som en del av Ryssland.