onsdag 15 februari 2023

50 år efter bilkrasch i Västfjordarna - polisen tvingas utreda

För snart 50 år sedan omkom den 19-årige Kristinn Haukur Jóhannesson. Efter en bilolycka hittades han död i en brant vid Óshlíð i Västfjordarna. Han färdades i samma bil som två andra personer - och som hela tiden hävdat att det rörde sig om en bilolycka. Men släktingar tror annorlunda och fick i våras polisen att gräva upp 19-åringens grav. Nu tvingar rikspolisstyrelsen lokal polis att åter utreda händelsen.

Klockan var runt fyra på morgonen den 23 september 1973. Vid Óshlíð mellan Bolungarvík och Hnífsdalur i Västfjordarna körde en bil utför stupet och nedför branten. Bilen rasade hela vägen ned till den smala stenstranden mellan branten och Atlanten. Fallhöjden var 60 till 70 meter.

I bilen fanns 19-årige Kristinn Haukur Jóhannesson och en ung kvinna. En taxichaufför satt vid ratten. Han hade kört flera ungdomar hem från en fest i Ísafjörður.

Taxichauffören och den unga kvinnan klarade sig utan allvarliga skador. De tog sig uppför branten och gick till Hnífsdalur där de kallade på hjälp. När polis kom till olycksplatsen vid Óshlíð hittade de mannen längre upp i branten. En läkarstudent konstaterade på plats att Kristinn Haukur Jóhannesson var död.

Någon grundlig utredning av olyckan gjordes aldrig. Händelsen avskrevs just som en olycka av polisen. Taxichauffören uppgav att bilens hjul låst sig och att han därför kört av vägen. Den tekniska undersökningen gav inget stöd för den berättelsen men i stället noterade polisen andra brister på fordonet.

Men i Västfjordarna dröjde det inte länge innan rykten började cirkulera om händelsen. Bilen föreföll i det närmaste vara oskadd trots att den rasat minst 60 meter nedför branten och hamnat på den klippiga stranden. Teorier spreds om att bilen i stället knuffats utför stupet - och att 19-åringen skulle ha varit död redan tidigare. Olyckan skulle alltså ha varit ett sätt att dölja ett grovt våldsbrott.

I Västfjordarna har händelsen aldrig fallit i glömska. I april 2021 vände sig en av Kristinn Haukur Jóhannessons bröder och hans son till polisen i Västfjordarna. De begärde att graven vid Hagakirkja på Barðaströnd i södra Västfjordarna skulle grävas upp så att kvarlevorna kunde undersökas på nytt med modern teknik.

Polisen avslog begäran. Men de anhöriga gick vidare till rikspolisstyrelsen som gav dem rätt. Det fanns tillräckliga skäl för att gräva upp graven. I tysthet grävdes kvarlevorna upp i maj 2022.

Beskedet att Kristinn Haukur Jóhannessons grav öppnats efter nästan ett halvt sekel kom för många i regionen närmast som en chock. Det massmediala intresset var stort. Efter så lång tid fanns det bara en brottsrubricering som fortfarande kunde vara aktuell och föranleda ett beslut att gräva upp graven: mord.

Men rättsläkarens undersökning av 19-åringens kvarlevor gav inga nya ledtrådar om dödsorsaken. Inget pekade på något annat än att han omkommit i olyckan. I oktober förra året valde polisen i Västfjordarna att lägga ned utredningen.

Inte heller den här gången var de anhöriga nöjda. Brodern bekräftade för Vísir att de skulle överklaga beslutet. Det fanns bland annat en stor besvikelse med vad som upplevdes som bristfälliga förhör redan från början. Sedan utredningen öppnats på nytt hade polisen inte heller visat något intresse för att förhöra de två andra personerna i bilen.

Även denna gång får de anhöriga rätt av rikspolisstyrelsen. Polisen i Västfjordarna måste återuppta utredningen. De ska enligt RÚV bland annat ta ställning till ny information i form av foton från olycksplatsen som de anhöriga fick tillgång till i somras. De ska ha talat med experter som ska ha varit eniga om att skadorna på bilen ska ha varit av sådan art att den inte kunde ha körts utför stupet och vält flera gånger.

Beslutet innebär alltså att utredningen fortgår nästan 50 år efter natten då Kristinn Haukur Jóhannesson miste livet.

Här kan du läsa mer om utredningen av händelsen.