onsdag 8 februari 2023

Åklagaren dröjer med beslut om att överklaga i terroråtal

Ännu är det oklart om åklagaren Karl Ingi Vilbergsson överklagar Héraðsdómur Reykjavíkurs beslut att inte pröva terroranklagelserna mot två isländska män. Ett överklagande till Landsréttur måste lämnas in senast i morgon. Domaren Halldóra Þorsteinsdóttir anser inte att rättens beslut att underkänna åtalspunkterna är ett fiasko för polis och åklagare.

I måndags beslutade Héraðsdómur Reykjavíkur att underkänna alla åtalspunkter om terrorism som riktats mot två isländska män - båda bosatta i Reykjavík och 24 respektive 26 år gamla. Initiativet att pröva just dessa åtalspunkter innan rättegången började kom från domaren.

Resultatet av prövningen var alltså ett beslut om att inte pröva terroranklagelserna. Enligt domstolen var åtalspunkterna så vagt formulerade att rätten inte kunde ta ställning till dem och att de åtalade inte kunde försvara sig mot dem.

Åklagaren Karl Ingi Vilbergsson står nu inför tre alternativ. Han kan acceptera Héraðsdómurs Reykjavíkurs bedömning - men han kan också överklaga beslutet till Landsréttur eller lämna in ett nytt åtal med preciserade gärningsbeskrivningar.

Om han ska överklaga beslutet till Landsréttur går fristen ut i morgon. Han har alltså ännu inte tagit ställning i frågan.

Efter ett tillslag i september satt de två misstänkta häktade i närmare tre månader. Razzian var en av de mest omfattande som gjorts i Islands historia - och utredningen ledde också fram till det första åtalet för terrorbrott i landets historia.

Nu pekar mycket på att just terroranklagelserna kommer att läggas ned. Men det är i så fall inget fiasko för polis och åklagare. Det säger Halldóra Þorsteinsdóttir, domare vid Héraðsdómur Reykjaness, till RÚV:
"Om det finns något otillräckligt eller om åtalet inte på tillfredsställande sätt visar det eller om det medför att det sannolikt blir svårt för de åtalade att försvara sig så avvisas helt enkelt målet eller som i det här fallet enskilda åtalspunkter på formella grunder. Det tas inte ställning till att fria eller fälla."
Halldóra Þorsteinsdóttir anser att just det här fallet omges av speciella omständigheter. Det är den första utredningen i sitt slag på Island. Generellt är det också svårt att utreda brott som ännu inte har fullbordats. De två männen åtalades för att förberedelse till respektive medhjälp till förberedelse av terrorbrott.

Att just detta skulle bli en knäckfråga är ingen överraskning. De två männen har hela tiden hävdat att de inte haft för avsikt att genomföra de dåd som diskuterades. I åtalet hävdar däremot åklagaren att de haft för avsikt att göra verklighet av terrorplanerna.

Här kan du läsa mer om terroråtalet.