tisdag 14 februari 2023

Fler islänningar säger ja än nej till EU

Varannan islänning vill folkomrösta om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Och fyra av tio vill också gå med i unionen. För första gången sedan Maskína - tidigare MMR - började mäta inställningen till EU-inträde är nu ja-sidan starkare än nej-sidan. Det visar en undersökning som utförts på uppdrag av Europarörelsen.

Europarörelsen grundades i våras med målet att få upp EU-frågan på den politiska dagordningen på nytt. I första hand vill organisationen folkomrösta om att återuppta Islands förhandlingar om EU-medlemskap. Därefter vill Europarörelsen folkomrösta om att gå med i unionen.

I dagsläget har Europarörelsen drygt 500 medlemmar. Vid årsmötet den 4 februari valdes en ny styrelse med bland annat flera framträdande namn från Renässans och Socialdemokraterna - de två partier i alltinget som är för ett isländskt EU-medlemskap.

En undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Europarörelsen visar att hela 47,9 procent av islänningarna vill folkomrösta om att återuppta de förhandlingar om EU-medlemskap som stoppades inför valet 2013. Sedan dess har Island även strukits från listan över kandidatländer men ansökan har inte återkallats.

Det är bara hälften så många - 24,4 procent - som inte vill folkomrösta om fortsatta förhandlingar. Resterande 27,5 procent är varken positiva eller negativa till en folkomröstning i frågan.

Island ansökte om EU-medlemskap i juni 2009 i kölvattnet av 2008 års finanskrasch. Då var det Socialdemokraterna som var drivande i frågan - och det var också det enda partiet i alltinget som hade ett inträde på dagordningen. Men sedan dess har nej-sidan i varje opinionsmätning varit större än ja-sidan.

Rysslands invasion av Ukraina förändrade även islänningarnas syn på EU. Intresset för att ansluta sig till unionen steg på nytt - och i de senaste mätningarna har anhängarna varit fler än motståndarna.

Nu svarar 40,8 procent att de är för ett EU-medlemskap medan 35,9 procent är emot. Övriga 23,3 procent är varken positivt eller negativt inställda till ett EU-inträde.

Det är första gången sedan 2011 då Maskína - tidigare MMR - började mäta EU-opinionen som ja-sidan är starkare.

I alltinget är dock frågan i praktiken död. Den nuvarande regeringen - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är alla emot EU-medlemskap och vill heller inte folkomrösta i frågan. Självständighetspartiet och Framstegspartiet har redan tidigare - efter 2013 års valseger - brutit ett löfte om att hålla en folkomröstning om fortsatta förhandlingar.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen.