torsdag 16 februari 2023

Öskjuvatn fortsätter att smälta - halva sjön isfri

Halva Öskjuvatn på det isländska höglandet är nu isfri. Istäcket har smält mycket snabbt de senaste dagarna. Även snön längs stränderna smälter. I vanliga fall brukar Öskjuvatn vara istäckt åtminstone till slutet på juni. Den sannolika förklaringen till avsmältningen är magmarörelser på två till tre kilometers djup.

Öskjuvatn norr om Vatnajökull brukar i regel vara täckt av is till slutet av juni eller början av juli. Sjön - som bildades i samband med vulkanutbrott i Askja - ligger på 600 meters höjd på höglandet. De senaste dagarna har istäcket smält snabbt.

Satellitbilder från i går visar att halva sjön - 539 hektar - nu är isfri. Allt tyder dessutom på att den fortsätter att smälta. Det sammanhängande istäcket blir allt mindre. I stället samlas isflak som drivit och krossats vid Öskjuvatns norra och östra strand.

Men det är inte bara i sjön som utvecklingen är exceptionell. Även stränderna söder och öster om lavafältet Bátshraun är nu snöfria.

De första bilderna på vakar i Öskjuvatn togs den 25 januari. Under de tre veckor som gått sedan dess har utvecklingen alltså gått snabbt.

Troligen är utvecklingen vid Öskjuvatn ett led i den ökande aktiviteten i Askjas vulkaniska system. I augusti 2021 påbörjades en landhöjning som alltjämt fortgår. Som mest är landhöjningen 70 centimeter. Den sannolika förklaringen är magmarörelser på två till tre kilometers djup.

Veðurstofa Íslands skrev i går att avsmältningen skulle kunna ha olika förklaringar. Det kan röra sig om stigande jordvärme, uppåtstigande gas eller vind. De senaste dagarna har präglats av för årstiden ovanliga sydliga vindar och temperaturer på fem till nio grader - men dessa mätningar är från Upptyppingar 25 kilometer bort som ligger på lägre höjd.

Det som talar emot vädret som förklaring är att inga andra sjöar i området har börjat smälta.

Ármann Höskuldsson, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, skrev i går på Facebook efter att ha sett de nya satellitbilderna att vädret troligen inte var orsaken. Då skulle avsmältningen ha gått ännu fortare. Och när även snön längs stränderna har börjat smälta tyder det på stigande temperaturer i marken som kan orsakas av jordvärme eller magma.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Askja.