söndag 17 oktober 2021

Piratpartiet är modernast och intressantast på Island

Piratpartiet är modernast, intressantast och sticker ut mest. Det är också det parti som är bäst på att förstå unga människors behov. Centerpartiet är däremot det isländska parti som uppfattas som mest gammalmodigt. Dessutom talar partiets politik till färst väljare. Det visar en undersökning utförd av varumärkesbyrån Brandr.

I samband med alltingsvalet har Brandr kartlagt väljarnas attityder till partierna som varumärken. Resultaten går i många fall i linje med opinionsmätningarna. Piratpartiet har till exempel flest sympatisörer bland yngre väljare - och enligt Brandrs kartläggning är det också Piratpartiet som har störst förståelse för unga människors behov.

Piratpartiet rankas dessutom som Islands modernaste och intressantaste parti. Det är även det parti som anses sticka ut mest i det politiska landskapet. Men när det gäller att utforma en politik som talar till den enskilda väljaren hamnar Piratpartiet på femte plats.

Det parti som tilltalar flest är Gröna vänstern - trots att stödet minskade kraftigt i valet. Skälet är att Gröna vänstern är ett parti som förhållandevis få ogillar. Självständighetspartiet lockar dubbelt så många väljare men rankas lägre eftersom många ogillar partiet. Det är också Självständighetspartiets program som är mest känt bland väljarna.

Självständighetspartiet får bottenbetyg i miljöfrågor och anses vara det näst ohederligaste partiet efter Centerpartiet. Det är förklaringen till att många av Gröna vänsterns anhängare inte uppskattar regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Däremot har Självständighetspartiets sympatisörer mer positiva känslor för Gröna vänstern.

Valets stora vinnare var Framstegspartiet. Ändå är det åtskilliga väljare som är osäkra om partiets politik. Många röstade ändå på Framstegspartiet - trots att de hade bättre kunskaper om Självständighetspartiets politik.

Centerpartiet var valets stora förlorare. Jämfört med valet 2017 halverades stödet. Centerpartiets politik var enligt Brandr också den som tilltalade färst väljare. Centerpartiet sågs som gammaldags och ointressant. Partiet hade heller ingen förståelse för unga människors hjärtefrågor.

Även partiledningen är starkt ifrågasatt. Centerpartiet hamnar i botten när det gäller pålitlighet, hederlighet och ledarskap. Dessutom anses partiet sakna intresse för miljö och jämställdhet.

Centerpartiet är även det mest misstrodda partiet. Störst förtroende åtnjuter Gröna vänstern följt av Framstegspartiet och Piratpartiet.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.

Dagens citat

"Regeringen behövde i någon bemärkelse få människors frihet i lån. Det var dock aldrig något annat som kom på fråga än att återlämna den till de rättmätiga innehavaren, folket själva."

Näringsminister Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfadóttir säger i Morgunblaðið att hon anser att alla restriktioner som införts för att bekämpa spridningen av coronaviruset i landet nu bör avvecklas.

lördag 16 oktober 2021

Medlemmar i Bandidos avvisade från Island vid gränsen

Flera finska och svenska medlemmar av mc-gänget Bandidos har avvisats från Island den senaste veckan. När de landade på flygplatsen i Keflavík fick samtliga beskedet att de ansågs utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Isländsk polis gör nu bedömningen att Bandidos MC Iceland har fått fullvärdig medlemsstatus i organisationen.

De senaste årtiondena har flera internationella mc-gäng visat intresse för att etablera sig på Island. Hittills har Hells Angels och Outlaws etablerat avdelningar som också har tagits upp som medlemmar i de internationella organisationerna.

Flera av medlemmarna i de olika organisationerna har kopplats till brottslighet. Polisen tror också att de är inblandade i bland annat smuggling och försäljning av narkotika.

Polisen har på olika sätt försökt störa organisationerna. Vid flera tillfällen har också medlemmar från andra länder avvisats vid gränsen. Skälet har varit att de ansetts utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Avvisningarna har bland annat skett i samband med fester där isländska avdelningar av organisationerna klättrat i hierarkin.

I veckan har flera finska och svenska medlemmar av Bandidos avvisats direkt efter att de landat i Keflavík. Även där har polisen hänvisat till nationens säkerhet.

Bandidos har enligt polisens bedömning ett tjugotal medlemmar på Island i dag. Bandidos MC Iceland ska också nyligen ha fått fullvärdig medlemsstatus i den internationella organisationen.

Det första officiella steget mot en isländsk avdelning togs våren 2016 när en mc-klubb i Garðabær ombildades till Bad Breed MC. Bad Breed är en klubb med starka kopplingar till Bandidos. Tre år senare fick samma klubb prospect-status i Bandidos organisation.

Bandidos på Island ska ha sitt starkaste fäste på Suðurnes. Dessutom finns ett mindre antal anhängare runt klubben. Det är Bandidos svenska avdelning som formellt har beslutat att ge Bandidos MC Iceland status som medlemmar.

Här kan du läsa mer om Bandidos på Island.

Dagens citat

"Och naturligtvis hade det varit mycket lämpligare för Centerpartiets väljare att få veta om detta tilltänkta arbetsgivarbyte före valet och det här med att peka på en händelse som ägde rum för så länge sedan - alltså Klausturfallet - kanske gör frågan om varför det inte var möjligt för honom att förklara hans svårigheter för Centerpartiets väljare tidigare än angelägnare."

Eirkíkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om Birgir Þórarinssons avhopp från Centerpartiet till Självständighetspartiet - läs mer här.

fredag 15 oktober 2021

Isländsk kvinna född 1701 har 98 974 släktingar

I Arnarnes vid Eyjafjörður föddes Helga Rafnsdóttir 1701. Hon skulle bara bli 30 år gammal. Men under det tioåriga äktenskapet med prästen Jón Halldórsson fick hon åtta barn. Nu finns 98 974 släktingar till Helga Rafnsdóttir registrerade i Íslendingabók. Ingen annan islänning född efter 1700 har så många släktingar.

Den 18 januari 2003 lanserades webbplatsen Íslendingabók. Där kan alla islänningar spåra sina rötter - inte sällan enda tillbaka till de allra första bosättarna under vikingatiden. Databasen utvecklades med dna-testning från Íslensk erfðagreining, folkräkningar, kyrkböcker och folkbokföring som grund. Dessutom har användarna själva kompletterat uppgifterna.

I praktiken fungerar Íslendingabók som en släkttavla för befolkningen. Genom enkla sökningar kan både egna och andras släktband kartläggas.

Och ingen annan har alltså så många släktingar som Helga Rafnsdóttir. Íslendingabók skriver på Facebook att hon har inte mindre än 98 974 kända släktingar.

Helga Rafnsdóttir föddes någon gång under 1701 i Arnarnes vid Eyjafjörður. Pappa var den då 32-årige bonden Rafn Þorkelsson. Mamma var den då 28-åriga Ólöf Jónsdóttir.

Det verkar som att Helga Rafnsdóttir växte upp under ganska svåra förhållanden. Familjen flyttade flera gånger - ett tecken som brukar vara synonymt med låga inkomster. Familjen bodde 1703 i Skriðuland. I 1712 års folkbokföring framgår att de har flyttat till Arnarnes där de stannar till 1721 - samma år som Helga Rafnsdóttir gifter sig med prästen Jón Halldórsson.

Generationerna fortsätter att följas åt. Under 1727 blir Rafn Þorkelsson delägare av gården Tjörn. Dottern Helga Rafnsdóttir arbetar som husmor både där och på gården Vellir. Bägge familjerna bor på Tjörn - men i olika hus.

Helga Rafnsdóttir blir bara 30 år. Hon avlider den 3 november 1731 på Tjörn. Då är såväl maken som pappan och mamman alltjämt i livet. Jón Halldórsson gifter 1737 om sig med Guðfinna Jónsdóttir. I det nya äktenskapet blir han far till ytterligare tolv barn. Ólöf Jónsdóttir går bort 1748. Rafn Þorkelsson avlider 1753.

Efter att Helga Rafnsdóttirs död dröjer det inte länge innan mamman och pappan ger upp jordbruket på Tjörn. Han var då 62 år och hon 58 år. Sannolikt var bondelivet då för ansträngande. De sista åren flyttar de till Þorlákur Þórarinsson på Ós.

Trots att Helga Rafnsdóttir bara blev 30 år är det ingen annan född 1700 eller senare som har lika många släktingar i Íslendingabók. Ett närmare sexsiffrigt antal islänningar är på något sätt släkt med henne.

Här kan du läsa mer om Íslendingabók.

Dagens citat

"Trolöshet av det här slaget är tyvärr politikens följeslagare men är tack och lov sällsynt. De som tillåter sig att låta sin röst vara till salu när den är eftersökt och hoppar av vagnen som drogs av hederliga och godtrogna människor som bedrev en valrörelse i god tro. Den som slår sig för bröstet i ett senfärdigt moraliserande för att dölja sin egen trolöshet är inte många öre värd. Förmodligen trettio silverpengar."

Þorsteinn Sæmundsson, tidigare alltingsledamot för Centerpartiet, skriver i Vísir om Birgir Þórarinssons avhopp till Självständighetspartiet - läs mer här.

torsdag 14 oktober 2021

Sex av tio islänningar har förtroende för valresultatet

Sex av tio islänningar har stort förtroende för resultatet i alltingsvalet. Men en av fyra har lågt förtroende för resultatet. Skepsisen är enligt en mätning utförd av Maskína mest utbredd bland sympatisörer till Piratpartiet och Islands socialistparti. Hittills är det åtta personer som har anmält förfarandet i den nordvästra valkretsen.

På morgonen den 26 september rapporterade valnämnden i den nordvästra valkretsen in ett färdigt resultat. Därefter lämnades valsedlarna oövervakade i en låst sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum. Ledamöterna i valnämnden åkte hem för att sova några timmar för att träffas på nytt klockan 13.

Nämndens ordförande kom tillbaka redan klockan 11.46. I 29 minuter var han ensam i salen. Under sammanträdet bestämde sig nämnden för att räkna om resultatet. Beslutet togs utan att partiernas ombudspersoner informerades på korrekt sätt.

Omräkningen förändrade inte utgången av valet på riksnivå. Men den hade stora inverkningar på fördelningen av utjämningsmandat. Fem kandidater som trodde sig vara invalda efter att slutresultatet rapporterats miste nu sina platser. De mandaten gick i stället till fem andra kandidater.

Nu har samtliga fem som miste sina platser överklagat förfarandet. Det har även Piratpartiets toppkandidat - som inte själv påverkades av omräkningen men som inte fick korrekt information om den - gjort utöver två privatpersoner.

Valnämndens hantering av valsedlarna är ett uppenbart brott mot vallagen. Den säger att valsedlar ska förvaras förseglade så att de inte ska kunna manipuleras. På Hótel Borgarnes lämnades de helt öppet. Även om salen var låst var det många i personalen som hade nyckel.

När valnämnden på riksnivå vände sig till de sex valkretsarna för att få bekräftelse på att alltingsvalet genomförts på ett tillfredsställande sätt var det bara valnämnden i nordväst som inte svarade. Det är första gången i Islands historia som en av valkretsarna inte anser sig kunna garantera att allt gjorts enligt reglerna.

Det blir nu upp till alltinget att avgöra om valresultatet i den nordvästra valkretsen ska betraktas som giltigt. Huvudfrågan blir om det är första eller andra räkningen av rösterna som ska avgöra vilka som tar plats i alltinget.

Den sista åtgärden är att hålla ett nytt val i valkretsen eller i hela landet. Det är dock lösningar som inte förefaller trolig eftersom mandatfördelningen mellan partierna inte påverkades av omräkningen.

En undersökning utförd av Maskína visar att det finns en utbredd misstro mot valresultatet. Visserligen är det 61,3 procent som säger sig ha stort förtroende för resultatet. Men det är också 23,3 procent som uppger att förtroendet för resultatet är litet. Resterande 15,4 procent har varken stort eller litet förtroende för resultatet.

Hela 94,6 procent av Självständighetspartiets väljare har stort förtroende för utgången. Samma åsikt har 77,3 procent av Framstegspartiets sympatisörer. Bland anhängare till Gröna vänstern - det tredje partiet i den koalition som styr Island - är förtroendet 59 procent.

Lägst är förtroendet bland sympatisörer till Islands socialistparti och Piratpartiet. Där är det bara 28,4 respektive 29,8 procent som svarar att de har stort förtroende för valresultatet.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i alltingsvalet.

Dagens citat

"Det är inget nytt att det finns olika karaktärer i vår alltingsgrupp eller bland kandidater. Jag är övertygad om att en stark ledamot som Birgir kan hjälpa oss."

Bjarni Benediktsson, ledare för Självständighetspartiet, i Vísir om Birgir Þórarinssons avhopp från Centerpartiet till Självständighetspartiet - läs mer här.

onsdag 13 oktober 2021

Sex av tio vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister

En majoritet av islänningarna vill att Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister. Stödet för henne har stärkts avsevärt den senaste månaden. Samtidigt är det färre som tycker att Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson ska ta över som statsminister. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir.

En regeringsförklaring är sannolikt ytterligare ett par veckor bort. Ändå pekar allt i dagsläget på att Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet regerar vidare. Allt pekar också på att Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister.

Men hur ministerposterna ska fördelas är alltjämt oklart. Inte minst Framstegspartiet vill få större inflytande efter ökningen i valet i slutet på september. Ekvationen är svår att lösa eftersom de tre regeringspartierna inte gärna vill utöka antalet ministrar från dagens elva.

En tänkbar lösning är inrättandet av ett infrastrukturdepartement under Sigurður Ingi Jóhannssons ledning. Framstegspartiets ledare är redan i dag kommun- och kommunikationsminister. I diskussionerna om det nya jättedepartementet ingår även ansvar för energi-, industri-, bostads-, mark- och planeringsfrågor.

En rad departement skulle alltså överlämna områden till Sigurður Ingi Jóhannsson nya jättedepartement. Det finns dock kritik i bägge koalitionspartierna. Inom Gröna vänstern är det flera som oroar sig för att miljöhänsyn ska hamna i skymundan när samtidigt exempelvis energi- och industripolitik hamnar i samma ministerportfölj.

Trots att Gröna vänstern var en av valets stora förlorare är det allt fler som vill se partiledaren Katrín Jakobsdóttir som statsminister. Hela 57,6 procent svarar att de anser att hon ska fortsätta som regeringschef. Jämfört med förra mätningen - som gjordes just före valet - har stödet stigit med 21,6 procentenheter.

Förklaringen finns sannolikt i valresultatet. Katrín Jakobsdóttir är sedan länge Islands populäraste politiker. De väljare som röstade på andra partier som nu befinner sig långt från regeringsmakten verkar i stor utsträckning föredra Katrín Jakobsdóttir.

Andrahandsfavorit är Sigurður Ingi Jóhannsson. Men det är barra 9,8 procent som föredrar Framstegspartiets ledare som statsminister.

Självständighetspartiet blev med god marginal största parti. Däremot är det bara 7,6 procent som tycker att partiledaren Bjarni Benediktsson ska bli ny statsminister - en nedgång med hela 5,7 procentenheter. Anmärkningsvärt är att det bara är en av tre av de egna väljarna som förespråkar Bjarni Benediktsson.

Populäraste oppositionspolitikern är Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir som får 6,3 procent. Därefter följer Socialdemokraternas Logi Már Einarsson med 5,4 procent, Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir med 5 procent, Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 3 procent och Folkets partis Inga Sæland med 2,9 procent.

Här kan du läsa mer om den politiska utvecklingen efter valet.

Dagens citat

"Ledamotens självuppblåsthet verkar ha få begränsningar på politikens scen det senaste halva dygnet. Några uttryck för detta visar sig i den minnestext som han skriver i Morgunblaðið. Det som för förnuftiga ögon sticker ut vid läsning av den är att det är möjligt att använda ordet 'jag' 25 gånger i en artikel på knappt 700 ord. Och att han klappar sig själv på ryggen och tackar sig hjärtligt för att ha bevarat Centerpartiets styrka i den södra valkretsen den senaste mandatperioden."

Tómas Ellert Tómasson, kommunpolitiker för Centerpartiet i Árborg, skriver i Vísir om Birgir Þórarinssons beslut att hoppa av till Självständighetspartiet bara två veckor efter valet - läs mer här.

tisdag 12 oktober 2021

10 000 jordskalv i ny serie på Reykjanes

10 000 jordskalv har nu skett vid Keilir på Reykjanes de två senaste veckorna. Av dessa har 18 haft en magnitud på minst 3 - och ytterligare ett så kraftigt skalv inträffade i går. Jordskalven kan förmodligen kopplas till magmarörelser. Än så länge finns dock ingen onormal landhöjning som skulle kunna förebåda vulkanisk aktivitet.

På kvällen den 18 september strömmade lava ur kratern i Geldingadalir för kanske sista gången. Det har snart gått fyra veckor sedan dess. I nuläget pågår inga rörelser i jordskorpan som indikerar att ny magma skulle vara på väg att nå kratern. Utbrottet skulle alltså kunna vara över. I så fall varade det ett halvår men med flera längre pauser.

Nio dagar senare - den 27 september - började en jordskalvssvärm vid Keilir, ett berg som ligger i ena änden av den underjordiska magmakanal som öppnade sig i samband med de jordskalv som ledde fram till utbrottet i Geldingadalir. Sedan dess har skalvserien fortsatt.

Nu har 10 000 jordskalv inträffat vid Keilir på två veckor. Som mest har antalet jordskalv varit omkring 1 500 om dagen den 6 oktober.

Av dessa jordskalv har 18 haft en magnitud på minst 3. Det hittills största skalvet ägde rum förra lördagen och uppmättes till 4,2. Helgens kraftigaste skalv skedde 21.19 i söndags. Det hade en magnitud på 3,2.

Inte heller här finns just nu några rörelser i jordskorpan som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Än så länge sker också skalven på ganska stora djup. Om skalven beror på magmarörelser har magman en bit kvar upp till ytan.

Veðurstofa Íslands har analyserat satellitbilder från den 23 september till den 5 oktober. Där syns inga förändringar som kan kopplas till magmarörelser. Samtidigt kan dock magma röra sig uppåt mot jordskorpan på så stora djup att den i dagsläget inte föranleder någon landhöjning.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.

Dagens citat

"Ordföranden orkar inte komma till ett tv-program dagen efter valet och en av tre ledamöter har försvunnit innan tinget sammankallas. Den hårda bedömningen är att Centerpartiets framtid kanske inte är den ljusaste."

Pawel Bartoszek, kommunpolitiker för Renässans i Reykjavík, skriver på Twitter om krisen i Centerpartiet - läs mer här.

måndag 11 oktober 2021

Birgir Þórarinsson byter parti två veckor efter valet

För två veckor sedan valdes Birgir Þórarinsson in i alltinget för Centerpartiet. Bara tretton dagar senare tar han klivet över till Självständighetspartiet. Den främsta anledningen till bytet är skandalen på Klaustur - som inträffade för tre år sedan. Självständighetspartiet har redan accepterat honom i partigruppen. Men agerandet får också hård kritik.

När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 2017 bildade Centerpartiet efter att ha röstats bort som ordförande i Framstegspartiet var Birgir Þórarinsson en av de medlemmar som bytte parti. I valet samma år toppade han Centerpartiets lista i den södra valkretsen. Han var en av de sju centerpartister som valdes in i alltinget.

Ett år senare exploderade skandalen på Klaustur i Reykjavík. Fyra ledande centerpartister besökte baren tillsammans med två ledamöter från Folkets parti. Sigmundur Davíð Gunnlaugssons syfte med mötet var att förmå dem att byta parti.

Under kvällen hånade de kvinnor och olika minoriteter och skröt om politisk kohandel med ambassadörsposter. När inspelningar gjorda av en annan barbesökare läcktes till medierna halverades stödet för Centerpartiet. De två ledamöterna från Folkets parti uteslöts - och gick med i Centerpartiet.

Birgir Þórarinsson var inte med under kvällen på Klaustur. Han var också den av partiets ledamöter som var mest kritisk mot kollegornas agerande. Han vände sig dessutom mot Sigmundur Davíð Gunnlaugssons försök att utmåla sig som skandalens offer.

Ändå blev Birgir Þórarinsson kvar i Centerpartiet. I valet för två veckor sedan var han på nytt partiets toppkandidat i den södra valkretsen. Resultatet var dock en besvikelse. Stödet halverades jämfört med 2017. Centerpartiet fick bara 5,5 procent och tre mandat. Ett av dem gick till Birgir Þórarinsson.

I lördags - bara två veckor efter valet - berättade Birgir Þórarinsson i Morgunblaðið att han lämnade Centerpartiet. Dagen innan hade han gått med i Självständighetspartiet - där också det nya partiets alltingsgrupp beviljat honom inträde. Beslutet innebär att Självständighetspartiet går från sexton till sjutton platser i alltinget:
"Detta var inte ett enkelt beslut. Det tror jag att alla förstår. Och jag fattar det efter noggrant övervägande."
Birgir Þórarinsson skriver i Morgunblaðið att upprinnelsen till avhoppet är skandalen på Klaustur. Han hävdar att partibytet är det ärligaste mot väljarna och mot hans eget samvete. Under valrörelsen ska han ha motarbetats av partiledningen. Skandalen på Klaustur orsakade en spricka som inte har överbryggats:
"Efter min kritik mot Klausturfallet åtnjöt jag aldrig fullt förtroende inom gruppen och under en period ansågs det rakt ut att det var jag som var problemet."
Även Erna Bjarnadóttir - Birgir Þórarinssons ersättare i alltinget - går samtidigt över till Självständighetspartiet. Kvar för Centerpartiet i alltinget finns nu bara Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Bergþór Ólason.

Han säger till Vísir att han hoppas att även Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Bergþór Ólason följer med över till Självständighetspartiet.

Men agerandet får hård kritik. Inte minst är det många som uppfattar det som oärligt. Åtskilliga tror att han bestämt sig för att byta parti sedan länge - men att Birgir Þórarinsson stannat kvar i Centerpartiet tillräckligt länge för att kunna väljas in i alltinget. Om han bytt tidigare och ställt upp i Självständighetspartiets provval hade hans chanser att vinna ett mandat varit betydligt sämre.

Centerpartiets ledning diskuterade avhoppet i lördags. Efteråt skrev ledningen i ett uttalande att partibytet är "en stor besvikelse". Det beskrevs även som "ett hårt slag" för de medlemmar som arbetat för partiet under valrörelsen.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ifrågasätter i Morgunblaðið skälen till avhoppet. Det har nu gått tre år sedan skandalen på Klaustur och han uppger att Birgir Þórarinsson har fått en rad olika förtroendeuppdrag sedan dess:
"Jag tror att varje människa ser att det nu har gått ungefär tre år sedan det här hände och sedan dess har mycket hänt och Birgir har fått förtroendet för en rad olika uppgifter. Så jag tror att detta är en tre år gammal efterkonstruktion som inte håller, tycker jag."
Att lämna Centerpartiet för Självständighetspartiet för egen del är inte aktuellt för Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han undrar i Morgunblaðið också varför Birgir Þórarinsson vill att de övriga centerpartisterna också ska gå över om det är just dessa personer som han är missnöjd med:
"Men vi ska inte ge oss ut och följa honom ut i denna dy."
Han hävdar i Vísir att Självständighetspartiet genom partibytet ska ha försökt förhindra att Centerpartiet skulle kunna bilda en alltingsgrupp. Lagen säger att den ska bestå av minst tre ledamöter. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anser sig ha stoppat kuppen genom att snabbt bilda en partigrupp med honom själv och Bergþór Ólason. Direkt efter ett val är det även tillåtet att bilda en grupp med bara två.

Bergþór Ólason säger i Morgunblaðið att han och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kommer att fortsätta arbeta för Centerpartiets politik i alltinget. I ledningen och bland medlemmarna ska det finnas ett starkt stöd för att arbeta vidare oavsett avhoppet.

Baldur Bergþórsson, ersättare för Centerpartiet i fullmäktige i Reykjavík, jämför på Facebook Birgir Þórarinsson med quislingar. Karl Gauti Hjaltason, som toppade Centerpartiets lista i den sydvästra valkretsen, säger till RÚV att beteendet är "sorgligt" och att avhoppet kommer oväntat. I stället för en dolk i ryggen hävdar han att det rör sig om "en stor, bred kniv". Guðni Hjörleifsson, som var nummer fyra på partiets lista i den södra valkretsen, talar i Morgunblaðið om "ett knivhugg i ryggen".

Páll Valur Björnsson, kommunpolitiker i Grindavík som tidigare representerat Ljus framtid i alltinget, skriver att avhopparen kan ha satt nytt "isländskt rekord i att svika väljarna". Karl Garðarsson, tidigare alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver på Facebook att det "inte råder någon brist på politisk oärlighet" hos partibytaren.

Men på Facebook välkomnas Birgir Þórarinsson bland annat av Ásmundur Friðriksson, en av Självständighetspartiets ledamöter i alltinget. Samtidigt påpekar flera i sociala medier att Ásmundur Friðriksson nu kanske får en åsiktsfrände. Birgir Þórarinsson har tidigare bland annat tagit ställning mot generösare abortlagstiftning, ifrågasatt klimatförändringarna, föreslagit obligatorisk undervisning i kristendom i skolan och krävt ett minskat mottagande av asylsökande. Det är inga åsikter som har stöd i Självständighetspartiets mittfåra - men som förespråkats bland annat av just Ásmundur Friðriksson.

Bjarni Benediksson, Självständighetspartiets ledare, skriver på Facebook att han ser fram emot att samarbeta med Birgir Þórarinsson och att partiet rymmer många olika åsikter. Friðjón Friðjónsson, nyvald ersättare i alltinget, verkar inte lika entusiastisk. Han skriver på Twitter att det enda glädjande är att Birgir Þórarinsson nu säger sig representera Självständighetspartiets värderingar. Därför bör nykomlingen också verka för mänskliga rättigheter och sluta förneka klimatförändringarna.

Åtskilliga påpekar också det ironiska i att det var ett försök att locka över ledamöter från ett annat parti som nu lett fram till att Centerpartiet mister ledamöter. Att centerpartisterna i alltinget nu bara är två innebär dessutom att de ekonomiska resurserna för att bland annat anställa assistenter minskar.

Här kan du läsa mer om valresultatet.

Dagens citat

"Det är så att den isländska grundlagen räknar med just detta att om bristerna är så allvarliga att det är korrekt att ogiltigförklara valet och genomföra omval så är detta helt enkelt åtgärden."

Hafsteinn Þór Hauksson, docent i förvaltningsrätt vid Háskóli Íslands, i RÚV om följden av att ogiltigförklara valresultatet i den nordvästra valkretsen - läs mer här.

söndag 10 oktober 2021

Nytt jordskalv vid Askja kan vara tecken på magmarörelser

Det kraftigaste jordskalvet hittills sedan landhöjningen började inträffade i går morse vid Askja. Skalvet hade en magnitud på 3 - och det skedde på bara 2,6 kilometers djup. Skalvet är ett troligt tecken på att magma kommer allt närmare ytan. Veðurstofa Íslands höjde nyligen beredskapen för ett vulkanutbrott i Askja.

Det senaste utbrottet i Askja ägde rum 1961. Men de senaste åren har det funnits tecken på att vulkanen skulle kunna vara på väg mot ett nytt utbrott. Det har bland annat funnits signaler om ökad geotermisk aktivitet.

I augusti i år började en avsevärd landhöjning vid Askja, ett vulkaniskt system beläget på höglandet mittemellan Vatnajökull och Mývatn. Inom loppet av två månader har ytan expanderat med sju centimeter. Den sannolika förklaringen är ny magma som strömmar in i vulkanens magmakammare och får marken att resa sig.

Även jordskalven har blivit flera. Under årets sju första månader registrerades 380 jordskalv vid Askja. Sedan augusti har över 400 skalv inträffat i området. De flesta har skett vid Kvíslahraun öster om Öskjuvatn, en sjö som bildades i samband med 1875 års utbrott i Askja.

Det hittills största sedan landhöjningens början ägde rum klockan 8.23 i går morse. Skalvets epicentrum var sju kilometer nordväst om Öskjuvatn.

Skalvet skedde på 2,6 kilometers djup. Att skalvet var förhållandevis grunt tyder på att magma kommer allt närmare ytan.

De senaste dagarna har flera mindre skalv skett i området.

Veðurstofa Íslands ändrade nyligen färgkoden för flygtrafik över Askja från grön till gul. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på ökad aktivitet. Myndigheten har just nu personal på plats i området för att installera ny mätutrustning för att kunna följa utvecklingen med större precision.

Här kan du läsa mer om Askja.

Dagens citat

"Partiet kallar faktiskt fångstavgifter för 'skatter' och om man går med på det kan man säga att Självständighetspartiet är bra på att hålla 'skatterna' låga. Den 'skattesänkningen' gynnar fiskebaroner men inga andra. ... I praktiken har Självständighetspartiet i dag rollen att främst försvara det enorma intresset som fiskejättarna har av subventionerad tillgång till fisken i havet."

Ekonomen Ólafur Arnarson skriver i Fréttablaðið om Självständighetspartiets fiskepolitik och kopplingar till fiskeindustrin.

lördag 9 oktober 2021

Gröna vänstern största parti bland isländska barn

Gröna vänstern blev största parti i grundskoleelevernas skuggval till alltinget. Partiet fick hela 17,6 procent av rösterna. Näst störst blev Självständighetspartiet med 13,7 procent. I barnens alltingsval klarade nio partier femprocentsspärren. Utöver dagens åtta partier fick även Islands socialistparti tillräckligt många röster för att få mandat i alltinget.

I valet till alltinget för två veckor sedan backade Gröna vänstern kraftigt samtidigt som stödet ändå var tillräckligt för de tre regeringspartierna - utöver Gröna vänstern även Självständighetspartiet och Framstegspartiet - skulle kunna regera vidare. Samma åtta partier som fick mandat i valet 2017 fick även nu platser i alltinget.

I barnens skuggval till alltinget får alla elever i grundskolan rösta. Valet är ett samarbete mellan RÚV och Umboðsmaður barna.

Om grundskoleelevernas val hade varit ett riktigt valresultat hade det sannolikt varit ännu svårare att bilda regering. Nio partier fick tillräckligt många röster för att ta sig över femprocentsspärren. För att bilda majoritet hade det krävts minst fyra partier.

Gröna vänstern blev största parti med 17,6 procent av rösterna. Därefter följde Självständighetspartiet med 13,7 procent. Framstegspartiet - det tredje partiet i regeringskoalitionen - fick 9,3 procent.

Tredje största parti var Renässans med 10,7 procent. Bland övriga oppositionspartier fick Piratpartiet 9,5 procent, Socialdemokraterna och Folkets parti 9,3 procent, Centerpartiet 7,8 procent och Islands socialistparti 5,8 procent.

I det verkliga valet klarade inte Liberala demokratipartiet eller Ansvarsfull framtid spärren. Det gjorde de heller inte i barnens alltingsval. Liberala demokratipartiet fick 4,8 procent och Ansvarsfull framtid 2,1 procent.

Här kan du läsa mer om resultatet i alltingsvalet.

Dagens citat

"Jag tror helt enkelt att det var ödet som styrde detta."

Bjarni Harðarson, tidigare alltingsledamot för Framstegspartiet, i Fréttablaðið om ett mejl med kritik mot dåvarande vice ordföranden Valgerður Sverrisdóttir som han av misstag skickade till medierna och tvingade fram hans avgång - läs mer här.

fredag 8 oktober 2021

Sällsynta jordskalv på Snæfellsnes kan förebåda utbrott

Ett jordskalv med en magnitud på 2,9 inträffade i går knappt tre mil norr om Borgarnes. Och sedan i maj har jordskalv i området blivit allt vanligare. Aktiviteten härstammar från Ljósufjölls vulkaniska system. Skalven skulle kunna vara tecken på att vulkanen närmar sig ett utbrott. Det skulle i så fall vara första utbrottet på Snæfellsnes sedan Island befolkades.

Askja, Katla, Hekla, Grímsvötn, Bárðarbunga och Öræfajökull är alla vulkaniska system som kan vara på väg mot utbrott. I tre veckor har det inte varit någon aktivitet i kratern i Geldingadalir på Reykjanes - men jordskalv vid Keilir skulle kunna vara en indikation på att ett nytt utbrott kan komma i samma område.

I många fall är detta vulkaner som erupterar ganska ofta. Men inget av dessa får utbrott så sällan som någon av vulkanerna på Snæfellsnes. Sedan i maj har ovanlig aktivitet registrerats vid Ljósufjöll.

Klockan 9.45 i går inträffade ett jordskalv med en magnitud på 2,9 knappt tre mil norr om Borgarnes. Skalvet ägde rum på ett djup av 4,5 kilometer. Dess epicentrum var i Ljósufjölls vulkaniska system.

Den exakta platsen var strax väster om sjön Langavatn som i sin tur ligger mellan kratern Grábrók och lavafältet Berserkjahraun - som bägge skapats av utbrott i just Ljósufjöll.

Ljósufjöll är ett av de vulkaniska systemen på Snæfellsnes. De har slumrat ända sedan Island befolkades under andra halvan av 800-talet. Sedan den senaste istiden har 23 utbrott kartlagts i Ljósufjöll. Det senaste skedde under mitten på 800-talet.

De flesta utbrotten i Ljósufjöll tros ha börjat i korta sprickor i marken där magma trängt fram. På många håll har lavan format stora kratrar.

De senaste månaderna har alltså en rad jordskalv ägt rum vid Langavatn. Gårdagens skalv var det näst största i området i år. De största skalven har kunnat kännas i närområdet.

Jordskalv i den här delen av Island är sällsynta. Det gör också att forskare och myndigheter följer utvecklingen med intresse. I dagsläget finns dock inget som tyder på att ett utbrott skulle vara på väg inom den närmaste tiden. Men skalven har troligen koppling till vulkanisk aktivitet.

Ett utbrott på Snæfellsnes vore något av en sensation. Vulkanerna på halvön har länge betraktats som slumrande. Avsaknaden av aktivitet har också lett till att halvön har övervakats mindre. De senaste åren har dock ny utrustning för att mäta jordskalv installerats. Det gör också att skalv som tidigare förblev oupptäckta nu kan registreras.

Páll Einarsson, professor emeritus i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att tecknen på ökande aktivitet i Ljósufjöll är tydliga. Samtidigt tror han att ett eventuellt utbrott dröjer:
"Det finns trots allt en viss regel för saker och ting. Om en vulkan inte har erupterat på länge så verkar också utbrottets förspel också bli långvarigt. I det här systemet har det inte varit något utbrott sedan landnámstiden. Då var det ett utbrott vid Rauðháls som ligger strax västerut. Det har alltså gått mer än tusen år. Det betyder troligen att ett utbrott knappast är överhängande inom de närmaste årtiondena fast detta nu har börjat ge ifrån sig livstecken."
Páll Einarsson jämför med utbrottet i Eyjafjallajökull 2010. Då hade det funnits tydliga tecken på att ett utbrott var på väg i arton år. På Snæfellsnes - där vulkanerna varit inaktiva så länge - tror han att det kan dröja ännu längre.

Här kan du läsa mer om jordskalv på Snæfellsnes.

Dagens citat

"Under pandemin grundade Socialistpartiets medlemmar Samstöðin som är ett frö till ett radikalt medium och en motvikt till mittfåremedierna som först och främst alltid sänder ut de rika och mäktigas budskap och prioriteringar."

Gunnar Smári Egilsson, grundare av Islands socialistparti, skriver i Vísir att han vill att partiet ska starta egna medier för att sprida sin politik.

torsdag 7 oktober 2021

Kvinna vill skiljas från asylsökande som lämnat Island

Efter att inte ha sett eller hört ifrån sin make på drygt ett år stämmer nu makan honom vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Syftet är att ta ut skilsmässa - något som inte har varit möjligt eftersom han inte har gått att nå eller har fått ge sin syn på saken. Mannen kom till Island som asylsökande. Han tros ha lämnat landet i december 2019.

I augusti 2018 flyttade en kvinna i 40-årsåldern ihop med en asylsökande man. Senare gifte de sig. Men i december 2019 tog förhållandet slut. Sedan dess har kvinnan inte fått tag på mannen.

I maj förra året vände sig kvinnan till myndigheterna för att ta ut skilsmässa. Svaret kom två dagar senare. Eftersom mannen inte hade inkommit med några handlingar kunde inte begäran behandlas.

Beskedet innebar att kvinnan fick fortsätta söka efter mannen. Men hon har trots omfattande sökande fortfarande inte lyckats lokalisera honom. Han tros ha lämnat Island strax efter att de separerade. Han befinner sig alltså med all sannolikhet utomlands utan någon känd adress.

Nu stämmer kvinnan mannen vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Kravet är att paret ska skiljas.

I stämningsansökan berättar kvinnan att hon inte ser några möjligheter att fortsätta äktenskapet. En sådan möjlighet att ta ut skilsmässa trots att motpartens inställning inte är känd finns i äktenskapsbalken. Samma lag gör det också möjligt att ta ett sådant fall till domstol om parterna inte är överens.

Lagen säger även att en bodelning är en förutsättning för skilsmässa. Kvinnan anser att kravet inte går att tillämpa i det här fallet eftersom maken inte har gått att nå. Själv har hon inga tillgångar och hon gör inte anspråk på några av mannens tillgångar. Han har heller inga kända tillgångar på Island.

Vidare uppger hon att de inte har några gemensamma barn, ingen gemensam egendom och inga fordringar på varandra. Därför anser hon att det är möjligt att fullfölja skilsmässan trots att en bodelning är omöjlig.

Enligt stämningsansökan - som har publicerats i Lögbirtingablað - ska mannen infinna sig i rätten, svara för sig och lägga fram nödvändiga dokument. Om han inte dyker upp är det troligt att domstolen väljer att förklara äktenskapet avslutat.

Här kan du läsa mer om ett liknande fall.

Dagens citat

"Tyvärr passade den inte för oss men det här var ett otroligt fint och frikostigt erbjudande från dem."

Alfreð Garðarsson, ordförande för kyrkorådet på Grímsey, i Morgunblaðið om att de tackat nej till att ta över den kyrka som nu förvaltas av brandkåren på flygplatsen i Keflavík men tidigare använts bland annat på radarstationen vid Stokksnes på östra Island - läs mer här.

onsdag 6 oktober 2021

Över 8 000 jordskalv vid Keilir på nio dagar

Över 8 000 skalv har nu inträffat vid Keilir sedan förra måndagen. Det kraftigaste skalvet i går uppmättes till 3,5 och kändes i stora delar av sydvästra Island. Det finns tecken på att jordskalven börjar att röra sig uppåt i jordskorpan - och det skulle i sin tur kunna tyda på att det handlar om magmarörelser som kan leda fram till ett vulkanutbrott.

Inte sedan den 18 september har det varit någon aktivitet i kratern i Geldingadalir. Forskare och myndigheter är inte beredda att förklara att vulkanutbrottet är över. Men pausen är nu den klart längsta sedan den 19 mars då utbrottet började.

Nio dagar senare - den 27 september - inleddes en jordskalvssvärm vid Keilir. Sedan dess har över 8 000 jordskalv registrerats i området. Skalven sker i anslutning till den underjordiska magmagång som bildades innan utbrottet i Geldingadalir började för ett drygt halvår sedan.

Jordskalven fortsätter att komma mycket tätt vid Keilir. I några fall har över tusen skalv rapporterats inom loppet av ett dygn.

Det hittills största jordskalvet inträffade klockan 15.32 i lördags. Det kändes i bland annat Grindavík, Reykjavík och Keflavík och närområdet och ända till Borgarnes i nordväst. Skalvet hade en magnitud på 4,2.

Gårdagens kraftigaste skalv ägde rum klockan 16.14 och uppmättes till 3,5. Sedan jordskalvssvärmen började den 27 december har nu ett femtontal skalv haft en magnitud på minst 3.

Hittills finns det inga tecken på att ett nytt utbrott skulle vara nära förestående. Jordskalvssvärmen beror antingen på kontinentalplattornas rörelser eller på magmarörelser - och i dagsläget förefaller det vara fler experter som tror på den senare teorin.

Ett tecken på att jordskalven faktiskt skulle kunna ha ett samband med vulkanisk aktivitet är att de förefaller att bli något grundare. Än så länge är skillnaderna små - men det är något fler jordskalv som sker närmare ytan. Det skulle kunna peka på att magma rör sig uppåt mot jordskorpan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Keilir.

Dagens citat

"Nu rapporteras nyheter om att en regering kan vara på väg att bildas men att det räknas med att regeringsförhandlingarna tar några veckor. Sannolikt beror det på att det är himmel och hav mellan partierna i viktiga frågor."

Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, skriver på Facebook om de pågående samtalen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet samtidigt som han själv vill se en koalition mellan bland annat Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Framstegspartiet - läs mer här.

tisdag 5 oktober 2021

Nytt parti söker män som har "förtryckts av feminismen"

I alltingvalet fick Liberala demokratipartiet bara 845 röster. Och efter en uppmärksammad insats i en tv-debatt var det åtskilliga som undrade om han hade varit berusad i direktsändning. Ändå väljer Glúmur Baldvinsson att grunda ett nytt parti. Målet är att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík i vår. Han söker efter kandidater som har "förtryckts av feminismen".

Under ledning av tidigare presidentkandidaten Guðmundur Franklín Jónsson kandiderade Liberala demokratipartiet i samtliga sex valkretsar. Under valrörelsens slutskede hävdade partiledaren att han var säker på att partiet skulle komma in i alltinget. Bara 0,4 procent - motsvarande 845 röster - av islänningarna valde dock att rösta på partiet.

Resultatet var historiskt. Aldrig tidigare hade ett parti som ställde upp i samtliga sex valkretsar fått så få röster.

Dagen efter valet meddelade Guðmundur Franklín Jónsson att han skulle lämna politiken. Han sade också att han tänkte avgå som ordförande. Han har dock inte lagt ned partiet. Däremot är det oklart om det finns någon som vill ta över ledarskapet. Tidigare var ett mål att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík i maj nästa år.

Glúmur Baldvinsson var partiets toppkandidat i södra Reykjavík. I en tv-debatt uppträdde han så underligt att det i sociala medier var många som undrade om han hade varit berusad. Detta förnekade han senare i en intervju i DV.

Men Glúmur Baldvinsson har inte fått nog av politiken. Han grundar nu ett nytt parti - som har fått arbetsnamnet Partiet - som ska kandidera till kommunfullmäktige i Reykjavík nästa vår.

Glúmur Baldvinsson skriver på Facebook att han nu påbörjar "förberedelserna för kampen om Reykjavík". Partiet ska bland annat motarbeta politisk korrekthet, värna privatbilismen i centrala Reykjavík samt vidta åtgärder för att även ungdomar och personer som har det dåligt ställt ska kunna få en bostad.

Att han nu bildar ett eget parti betyder också att han lämnar Liberala demokratipartiet. Glúmur Baldvinsson skriver att han inte har någon ambition att själv leda det nya partiet. Han uppmanar också alla han känner att ansluta sig. För att partibildningen ska bli en framgång har han identifierat fem faktorer:
"1. Bra politik. 2. En armé av människor som är redo att kämpa för saken. 3. Pengar som behöver samlas in. 4. Disciplin och planering och 5. De bästa kandidaterna."
En särskild grupp är extra välkomna till Glúmur Baldvinssons nya parti:
"Jag önskar särskilt efter att i partiet få in de män som har förtryckts av feminismen".
Innan Glúmur Baldvinsson anslöt sig till Liberala demokratipartiet har han utan framgång bland annat kandiderat till poster inom Socialdemokraterna.

I valet till fullmäktige i Reykjavík 2018 kandiderade Manslistan. Partiet fick 0,3 procent av rösterna.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.

Dagens citat

"Det är helt rätt. Framstegspartiet fick en storseger i det här valet och det är uppenbart att landets väljare gillade de prioriteringar och det arbete som vi har stått för och det bör återspeglas i samtalen här mellan oss tre."

Sigurður Ingi Jóhannsson, ledare för Framstegspartiet, i RÚV om hans mål att det egna partiet som en följd av valresultatet ska få en större och mer framträdande roll i regeringssamarbetet - läs mer här.

måndag 4 oktober 2021

Island närmar sig fyra år till med samma regering

En fortsatt koalition mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet kommer allt närmare. Och allt pekar på att Katrín Jakobsdóttir kommer att fortsätta som statsminister. Samtidigt öppnar Piratpartiet för att stödja en minoritetsregering med Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Men inget tyder på att något av dagens regeringspartier vill byta partner.

Turerna kring förra lördagens val på Island handlar alltjämt främst om rösträkningen i den nordvästra valkretsen. Efter att ha presenterat ett färdigt resultat bestämde sig valnämnden för att räkna om rösterna. Omräkningen ledde till att tio utjämningsmandat förändrades - fem nya ledamöter valdes in medan fem miste sina platser.

Snart visade det sig att rösträkningen skett på ett sätt som stod i strid med vallagen. Den säger att valsedlarna ska förvaras i ett förseglat utrymme. Men i den nordvästra valkretsen låg de öppet i en låst sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen genomfördes.

Ingi Tryggvason, ordförande för valnämnden i nordväst, förklarade inledningsvis att valsedlarna aldrig brukade förseglas efter rösträkningen. Han ansåg dock att det var uteslutet att någon skulle ha kommit in i salen och på något sätt manipulerat resultatet genom att göra något med valsedlarna.

En rad hotellanställda har nyckel till salen. Ingi Tryggvason ville dock inte titta på bilder från övervakningskameror för att försäkra sig om att ingen obehörig varit i salen. En av de anställda publicerade - innan skandalen briserade - bilder på de oförseglade valsedlarna i sociala medier. De tycktes vara tagna när rösträknarna lämnat lokalen på söndagsmorgonen.

Senare backade Ingi Tryggvason. När valnämnden på riksnivå efterfrågade bekräftelser på att rösträkningen hade genomförts på ett korrekt sätt var det en valkrets som inte svarade: den nordvästra. Styrelsen bad också om ursäkt för hanteringen av valsedlar.

Centerpartiets Karl Gauti Hjaltason var en av dem som miste sitt utjämningsmandat efter omräkningen. Han har polisanmält rösträkningen. Magnús Davíð Norðdahl, Piratpartiets toppkandidat i den nordvästra valkretsen, har överklagat resultatet och kräver ett omval.

Valnämnden på riksnivå har dock enligt ett pressmeddelande beslutat att mandaten ska fördelas i enlighet med resultatet från omräkningen. I slutändan blir det upp till alltinget att avgöra om resultatet ska stå fast.

Samtidigt fortsätter samtalen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet om att bilda ny regering. Allt pekar på att Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir sitter kvar som statsminister.

Men fördelningen av ministerposter blir ett bekymmer. Gröna vänstern kan inte nöja sig med färre än tre portföljer. Samtidigt vill Framstegspartiet att det ökade stödet i valet ska ge avtryck i regeringen - och att ministrarna ska bli fyra i stället för tre. Och Självständighetspartiet vill inte nöja sig med färre än fem portföljer.

Det som gör ekvationen svår är att regeringen i dag består av elva ministrar. Inget av partierna vill egentligen utöka antalet ministrar. Ändå kan det bli lösningen för att få alla tre att acceptera mandatfördelningen.

Katrín Jakobsdóttir träffade i fredags president Guðni Th. Jóhannesson för att redogöra för utvecklingen i samtalen. I dagsläget pågår inga diskussioner om något annat regeringsalternativ.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, sade i RÚV i går att partiet skulle kunna tänka sig att backa upp en minoritetsregering bestående av Framstegspartiet, Gröna vänstern och Socialdemokraterna. En sådan koalition skulle ha 27 av 63 mandat i alltinget. Dessutom har Piratpartiet sex mandat.

Förhoppningarna från Piratpartiet om att få till stånd en annan regering är sannolikt små. Utspelet syftar troligen till att peka på ett alternativ - samtidigt som Gröna vänstern och Framstegspartiet fortsätter att samarbeta med Självständighetspartiet, ett parti som många av Gröna vänsterns väljare betraktar som huvudmotståndare i politiken.

Redan efter valet 2017 diskuterades en koalition mellan Framstegspartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Piratpartiet. Den skulle kontrollera 32 av 63 mandat i alltinget. Framstegspartiet avbröt samtalen med hänvisning till att majoriteten var för snäv. Men från motståndarsidan var det många som trodde att samtalen aldrig var på allvar utan att målet hela tiden var att bilda koalition med Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om valet till alltinget.

Dagens citat

"Detta är först och främst marknadsföring. Och det som är ett av det märkligaste med det här valet är att det är symbolpolitikens seger, marknadsföringens seger. Och samtidigt en stor rörelse till vänster eftersom vänsterpartier kanske rör sig mer i det området än andra."

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, i RÚV om valresultatet där stödet för hans eget parti halverades - läs mer här.

söndag 3 oktober 2021

Ingen ny lava i kratern i Geldingadalir på två veckor

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har inte visat någon aktivitet sedan den 18 september. Det visar nya mätningar som gjorts av Háskóli Íslands. Rapporter som kommit om glödande lava från närområdet beror på att äldre lava rör sig under den stelnade skorpan på ytan. Men ingen ny lava har flödat ur kratern på två veckor.

De senaste månaderna har det halvårslånga vulkanutbrottet i Geldingadalir kännetecknats av periodisk aktivitet. Lava har strömmat ur kratern i intervaller - men däremellan har utbrottet legat nere. Nu har ingen ny lava runnit ur kratern sedan kvällen den 18 september. Det är den hittills längsta perioden utan aktivitet i kratern.

Háskóli Íslands kan nu fastslå att ingen aktivitet har ägt rum de två senaste veckorna. Nya beräkningar visar att mängden lava inte har ökat sedan den 18 september. Det betyder alltså att ingen ny lava har strömmat ur kratern.

Under de två senaste veckorna har några besökare kunnat se glödande lava på andra håll än i kratern. Men det rör sig enligt Háskóli Íslands inte om ny lava. I stället rör sig flytande lava under den stelnade skorpan på ytan.

Lavatäcket har de senaste dagarna tjocknat i södra Geldingadalir och i Nátthagi. Samtidigt har lavatäcket väster om kratern i Geldingadalir sjunkit med fem till sju meter. Ökningen i söder motsvarar minskningen i väster. Det handlar alltså om lava som ännu inte stelnat som rinner under skorpan.

Lavafältet sträcker sig nu över ett område med en yta på 4,85 kvadratkilometer. Den totala mängden lava är 150 miljoner kubikmeter.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.

Dagens citat

"Den första reaktionen var naturligtvis att se sig omkring efter en björn. ... Vi tröstade oss med att ha en modig hund som hade förhalat om vi skulle stöta på en."

Sigurður Örn Óskarsson, invånare i Raufarhöfn på nordöstra Island, i Morgunblaðið om att han vid Hraunhafnartangi på Melrakkaslétta fick syn på två isberg som drivit nära land.