fredag 21 december 2007

Antirasismen som somnade in

Behovet av arbetskraft har vuxit kraftigt på Island de senaste tio åren. Arbetslösheten ligger i regel runt 2 procent, och gästarbetare finns nu framför allt i många typer av tjänsteyrken. Enligt socionomen Edda Ólafsdóttir är de största grupperna polacker (många förefaller bosätta sig runt de växande områdena Akureyri och Egilsstaðir), danskar och personer från det forna Sovjetunionen och Jugoslavien. Vid ett seminarium vid Nordiska ministerrådet 2003 sa hon att rasistiska eller nynazistiska grupperingar var obefintliga eller marginaliserade, eftersom fenomenet med en mer omfattande invandring var så nytt.

Våren 2001 bildades föreningen HeimsÞorp som genom att förespråka mångkultur och tolerans skulle minska den gryende rasismen. Insatserna riktades framför allt mot skolelever. I dag tycks dock detta privata initiativ ha gått i graven - hemsidan finns inte längre och några aktiviteter går heller inte att spåra.

Tidigare inlägg om rasism och nazism på Island hittar du här, här, här och här.