onsdag 5 december 2007

Fler väljer Island

Antalet gästnätter på isländska hotell har ökat med 13 procent under årets tio första månader jämfört med samma period förra året, rapporterar Visir.is. Det totala antalet gästnätter, 1,2 miljoner, är förstås ett nytt rekord. Den högsta procentuella ökningen sker i Austurlandi med 41 procent. Det är framför allt Egilsstaðir som lockar resenärer till öster. I Reykjavík (bilden visar Fosshótel Barón på Baronsstígur) med omnejd ökar hotellnätterna med 15 procent.

Turismen är också en av Islands snabbast växande näringar. 2005 besökte 369 500 personer Island - alltså betydligt fler än invånarantalet. Sommarturisten stannar i genomsnitt i 10,4 nätter. Den största andelen besökare kommer från de nordiska länderna.