måndag 3 december 2007

Ännu mer nazism på isländska

Föreningen för isländska nationalister och Isländsk hednisk front nämns i en rapport från Nordiska rådet 2003 som de enda aktiva högerextremistiska eller främlingsfientliga grupperingarna. Båda ansågs då ha ett medlemstal som understeg 100 personer. FFIN beskrivs som ett mer "traditionellt" främlingsfientligt parti, medan IHF naturligtvis var en del av det paneuropeiska konceptet Heathen Front.

En icke-rasistisk asatro är hyfsat utbredd på Island, men IHF såg inte bara den som sina förkristna rötter, utan även nationalsocialismen. Hitlerdyrkandet tonades dock ned med åren, och lämnade delvis plats för vad som snarast kan beskrivas som ekologisk fascism. Burzums Varg Vikernes var en av projektets mest drivande i Norden.

Nu är dock Heathenfront nedlagd. Den isländska sektionen somnade in före den svenska, som var aktiv till åtminstone 2004.

Kvar finns i nuläget bara internetaktivister som personerna bakom Skapari. Stora delar av innehållet är med all säkerhet brottsligt enligt paragraf 233 i strafflagen som förbjuder hån, förolämpningar och hot mot personer på grund av exempelvis hudfärg, sexuell läggning eller religiös övertygelse. Men då sidan ligger i USA - på ett webbhotell tillhörande Hal Turner som släpper in alla som inte är judar, homosexuella eller färgade - kommer polisen inte åt den.