torsdag 20 december 2007

Rasism på isländska

Tilltagande negativa attityder gentemot muslimer men begränsad antisemitism. Ungefär så kan European Commission Against Racism and Intolerances senaste rapport om situationen på Island sammanfattas.

Den gryende islamofobin härleds i rapporten till att fler islänningar sätter likhetstecken mellan muslimer och terrorism. Den sällsynta antisemitismen förklaras delvis, vilket ter sig mycket underligt, med att Island har en mycket liten andel judisk befolkning som inte har valt att organisera sig officiellt. Det kanske är att dra det lite för långt, men i rapporten antyds ett förhållande som påminner om orsak och verkan, alltså fler synliga judar skulle betyda mer utbredd antisemitism - oavsett vad judarna gör skulle hatet öka, en underlig förklaringsmodell. Antisemitiska föreställningar förekommer naturligtvis också på Island - vare sig de "väcks" av judar eller inte.

Nåja. I rapporten sägs det också att såväl antisemitiska som islamofobiska påståenden förekommer i media. Utan att exemplifiera detta, naturligtvis. Du som vill läsa mer om nazism och rasism på Island kollar här, här och här.