måndag 21 januari 2008

Bobby Fischer jordfäst i stillhet

Bobby Fischer begravdes i stillhet i dag vid Laugardælakirkjugarði i Flóahreppi utanför Selfoss. Förutom den katolske prästen Jakob Roland, Fischers flickvän Miyoko Watai och fyra nära vänner närvarande vid jordfästningen.

Enligt uppgifter till Visir.is ville Fischer vila i isländsk jord. Hans önskan om en enkel ceremoni tillgodosågs också.

Förslaget att begrava den forne schackvärldsmästaren vid Þingvellir fick hård kritik. När nu Fischers önskemål om jordfästningen blivit kända är det svårt att inte känna en viss avsmak inför utspelet från hans beundrare - att det skulle leda till publicitet och uppståndelse som den avlidne inte eftersträvade var knappast någon överraskning, hur mycket de än vill framhäva hans storhet.