söndag 20 januari 2008

Ingen äregrav för Bobby Fischer

Lúðvík Bergvinsson, ledamot av Alþingi och av Þingvallanefnd, säger till Visir.is att det knappast kan bli aktuellt att begrava Bobby Fischer vid Þingvellir. En äregrav är enbart för den som genom sitt livslopp har utgjort svärd och sköld för sitt land och sin kultur, och dit räknas, enligt Lúðvík Bergvinsson, knappast Bobby Fischer.

Vid Þingvellirs gravplats Skáldareitur, poeternas kyrkogård, vilar diktaren Einar Benediktsson och nationalskalden Jónas Hallgrímsson, två isländska hjältar från frihetskampen.

Alþingi, det isländska parlamentet, grundades vid Þingvellir år 930. 868 år i rad, till och med 1798, samlades alltinget varje sommar. 1928 blev Þingvellir Islands första nationalpark. 1944 deklarerades Islands självständighet från Lögberg, lagklippan, samma plats som utgjort landets hjärta i nästan 1 000 år. 2004 tog Þingvellir plats bland Unescos världsarvslista.

Enligt Lúðvík Bergvinsson kommer frågan ändå förmodligen att tas upp i Þingvallanefnd, även om allt annat än ett snabbt avslag är en sensation.

Förslaget att begrava Bobby Fischer vid Þingvellir har också väckt starka reaktioner i den isländska bloggosfären - som här, här, här, här, här och här.