lördag 19 januari 2008

Isländska nyheter på polska

Socialminister Jóhanna Sigurðardóttir (bilden) invigde i dag dagstidningen DV:s sajt på polska. Alla viktiga nyheter ska översättas från isländska till polska som en service till den största invandrargruppen på Island.

Drygt 6 000 polacker är bosatta på Island. De utgör ungefär en tredjedel av det totala antalet invandrare, som uppgår till cirka 7 procent av befolkningen.

Anledningen till att så många polacker söker sig till Island beror förmodligen på en långvarig tradition av utbyte mellan länderna. På 1960-talet kontrakterade många islänningar polska varv, framför allt i trakten av Gdansk, för att bygga och reparera fiskebåtar. Relationer växte fram som tilltog än mer efter murens fall, då många polacker bjöds till Island av bekanta för besök och arbete.

I vissa kretsar på Island finns en gryende främlingsfientlighet. De tröttsamma anklagelserna om att invandrare är mer brottsbenägna än islänningar motsägs av en färsk undersökning som visar att polacker är mest laglydiga på Island.