söndag 20 januari 2008

Mästaren kan begravas vid Þingvellir

Den avlidne Bobby Fischer kan begravas vid Þingvellir. Personer från kretsen kring den forne schackvärldsmästaren vill att han jordfästs vid isländska ikoner som nationalskalden Jónas Hallgrímsson och den självständighetsivrande poeten Einar Benediktsson.

Men att få vila i samma jord som nationens hjältar och platsen för det första parlamentet, Alþingi, och utropandet av den isländska republiken kräver enligt Kristján Valur Ingólfsson, prästen vid Þingvellir, först beslut i Þingvallanefnd och sedan i Alþingi, skriver Morgunblaðið.

Bobby Fischer avled i Reykjavík den 17 januari. Han fick isländskt medborgarskap 2005 då han hotades med deportation från Japan. Den forne mästaren levde ett stillsamt liv i Reykjavík. I en minnesruna i Iceland Review beskrivs Bobby Fischer som en omtyckt men ganska sluten och egensinnig person som sällan rörde sig utanför vänkretsen och stadens boklådor och barer.