torsdag 17 januari 2008

Nio nedläggningar på ett halvår

250 personer har förlorat sina arbeten på grund av de minskade torskkvoterna, skriver Fréttablaðið. Nio fiskförädlingsanläggningar har lagts ned under det senaste halvåret (se faksimil) - majoriteten av dem hävdar att det beror på den minskade tillgången på torsk och räkor.

Enligt fiskeindustrins branschorganisation är uppsägningarna bara början - deras bedömning är att sammanlagt 1 000 personer inom en snar framtid kommer att förlora jobben när fångsterna minskar.

De nuvarande fiskekvoterna trädde i kraft den 1 september förra året och innebar en minskning av torskfisket med 30 procent. Här och här kan du läsa mer om fisket på Island och konsekvenserna av de nya kvoterna.