torsdag 3 januari 2008

Turismen ersätter inte fisket

Handelsunderskottet under december är 16,1 miljarder isländska kronor enligt ny statistik från Hagstofan. Varor för 34,8 miljarder kom in i landet, medan exporten uppgick till 18,7 miljoner.

Siffrorna är inte på något sätt unika. Att Island är extremt importberoende är ett av landets främsta ekonomiska problem som borgar för en konsekvent ojämn handelsbalans samt en svag och opålitlig valuta.

Islands läge och lilla, utspridda befolkning gör att transporter både till, från och inom landet blir dyra, på grund av klimatet måste många basvaror importeras (framför allt säd, frukt och grönsaker) och detsamma gäller exempelvis papper, virke och olja.

Om inkomsterna från fisket minskar ytterligare skulle det med andra ord innebära en ny ekonomisk katastrof. Allt fler aluminiumsmältverk och ökande turism är ännu inte i närheten av att kompensera för ett sådant bortfall - fisket står i dag fortfarande för cirka 60 procent av den totala exporten, vilket är en minskning med ungefär 20 procent på 15 år.

Frågan är naturligtvis hur stor turismen kan bli på Island - i och med att den i mångt och mycket lever på bilden av orörd natur och stora, ensliga vidder. Men allt fler väljer ändå Island. På flygplatsen i Keflavík passerade under 2007 946 000 personer - en ökning med 48 000 resenärer sedan 2006.