torsdag 21 februari 2008

Flygplan störtade i havet

Ett flygplan störtade i Atlanten sydost om Islands östkust vid 12.30 svensk tid i dag. Nedslagsplatsen är enligt kustbevakningens uppgifter ungefär mitt emellan Island och Färöarna, cirka 130 sjömil sydsydost om Hornafjörður. Fiskebåtar som befinner sig i området samt räddningshelikopter och flyg från Landhelgisgæslunnar, den isländska kustbevakningen, är på väg till olycksplatsen för att söka efter planet.

Ombord fanns bara piloten, vars nationalitet inte är känd. Planet var förmodligen på väg till det europeiska fastlandet när olyckan inträffade. Vad som orsakat haveriet är ännu inte känt.

Den 11 februari störtade ett flygplan i havet under inflygning mot Keflavík. Piloten, som var ensam ombord, var på väg till Island från Narsassuaq på Grönland. Efter två dagar avslutades sökandet efter planet utan resultat.