tisdag 12 februari 2008

Island ökar mest i Europa

Befolkningen ökade med 2,6 procent under 2007, visar statistik från Hagstofan som offentliggjordes i dag. Den procentuella ökningen på Island är den högsta i Europa.

Under lång tid utgjordes befolkningsökningen främst av hög nativitet, men under senare år har invandringen tagit fart. År 2007 flyttade 3 352 utländska medborgare till landet.

Samtidigt fortsätter den problematiska trenden där allt fler överger landsbygden för Reykjavíkområdet och andra tätorter (se illustration från Hagstofan). Under 2007 flyttade nästan var tionde invånare från Austurland.