lördag 23 februari 2008

Ja till valjakt

Återuppta kommersiell valfångst. Det var ett av förslagen som blev resultatet av gårdagens kommunfullmäktigemöte på Västmannaöarna.

Uppmaningen kommer efter blixtstoppet av fisket av lodda, en åtgärd som beräknas kosta fiskeindustrin 3,8 miljarder isländska kronor. Industrin är sedan tidigare hårt pressad av de minskade torskkvoterna. Där ligger den beräknade förlusten på 3,6 miljarder.

De lokala politikerna med borgmästaren Elliði Vignisson i spetsen kräver nu i ett sexpunktsprogram att staten ersätter Västmannaöarna för de uteblivna fångsterna. Detta ska ske genom skattelättnader för berörda företag, förbättringar av hamnen på Hemön, bättre utbildning och större resurser till marinforskning. Att återuppta valjakten föreslås också som ett substitut för fisket.

När de nya fiskekvoterna trädde i kraft den 1 september förra året tilldelades inga kvoter för val. Fiske- och jordbruksministerns Einar Kristinn Guðfinssons motivering till detta var att det valkött som fångats under den föregående perioden inte hade sålts. Utan någon marknad för köttet fanns det enligt ministern ingen poäng med nya fångstkvoter.

Island återupptog den kommersiella valjakten under 2006 trots kraftiga internationella protester. Sedan 2003 hade även viss jakt med vetenskapliga avsikter tillåtits.

Här kan du läsa skrivelsen i sin helhet.