måndag 18 februari 2008

Mer sill och mindre torsk

Den totala fångsten för isländska fiskefartyg var i januari 73 393 ton. Samma månad 2007 uppgick fångsten till 81 902 ton fisk. Detta enligt statistik (se illustration) från Hagstofan.

Fångstens totala värde (räknat på hel orensad fisk) minskade med 14 procent. Nya och mer restriktiva fiskekvoter antas ligga bakom nedgången.

Samtidigt var januari 2007 en betydligt bättre fiskemånad än januari 2006, då den totala fångsten uppgick till 41 538 ton fisk och värdet av fångsten ökade med 10 procent.

2007 fiskades 16 ton torsk i januari, i år 10 ton. Även mängderna skaldjur och lodd har minskat kraftigt. Däremot har fångsterna av sill ökat.