onsdag 5 mars 2008

Bäst betalt för privatanställda

Lönerna inom den privata sektorn ökar snabbast, visar ny statistik från Hagstofan. Under förra året steg deras löner med i genomsnitt 10,4 procent. Inom den offentliga sektorn ökade lönerna i snitt med 7,9 procent.

Bland de privatanställda fick personer inom finansmarknaden de största löneökningarna - i snitt 14,8 procent. Tjänstemännens löner steg med 12,7 procent, och inom tillverkningsindustrin ökade genomsnittslönen med 8,9 procent.

Inflationen är dock sedan länge bekymmersamt hög, kring 7 procent, och under de kommande åren väntas den tidigare överhettade isländska ekonomin svalna betydligt och tillväxten beräknas då landa kring en till två procent. Arbetslösheten fortsätter att ligga kring 1 procent - något som enligt vissa bedömare innebär att den egentligen inte existerar, då det inom flera sektorer finns ett utbrett svartjobbande som motsvarar denna andel.

Morgunblaðið skriver i dag att oron för att den isländska ekonomin ska kollapsa inte märks på befolkningens konsumtionsvanor. Samtidigt som allt fler köper nya bilar och reser utomlands växer också skuldbördan - fler lånar till konsumtion och fler handlar på kredit.