tisdag 4 mars 2008

Island ökar snabbare än Europa

Vid årsskiftet hade Island 313 376 invånare, en ökning med 1,9 procent jämfört med förra året enligt ny statistik från Hagstofan. Befolkningen ökar mest i sydväst och minskar i Vestfirðir, Västfjordarna, och Austurland, Österlandet.

Den isländska befolkningen fortsätter att öka snabbare än det europeiska genomsnittet. Något som beror på invandring och hög nativitet. Invandringen till Island har ändå avmattats något, inflyttningsnettot för 2007 var 1 procent - att jämföra med 1,8 procent året innan. Befolkningsökningen under 2007 är också mindre än under 2006, då 307 672 personer bodde på Island, ett plus med 2,6 procent.

Suðurnes, sydväst om Reykjavíkområdet, är den landsdel där befolkningen ökar snabbast, plus 8,1 procent. Navet i regionen är tvillingstäderna Keflavík och Njarðvík. Reykjavíkområdet växte under 2007 med 2,4 procent.

Invånarantalet minskar i två regioner - i Austurland med hela 9,4 procent och i Vestfirðir med 2,2 procent. Minskningen i öster innebär i princip att nästan alla som flyttade dit under 2006, då befolkningen ökade med 12,2 procent, lämnade landsdelen under 2007. En utveckling som kan förklaras av det varierande behovet av arbetskraft kring de stora aluminiumsmältverken i regionen.

Befolkningen på Västmannaöarna, som tillhör Suðurland, fortsätter att minska. Från 4 084 invånare under 2006 till 4 036 personer 2007.

Här kan du läsa mer om den minskande befolkningen på Västmannaöarna och här kan du läsa mer om den väntade befolkningsutvecklingen på Island.

Bilden visar delar av Reykjavíks hamn och Faxaflói i skymningen.