torsdag 6 mars 2008

Islänningarna säger ja till euron

55,8 procent av islänningarna vill ansluta sig till euro-området, medan 44,2 procent vill behålla den isländska kronan, enligt en ny undersökning som presenteras av Visir.is i dag. Vid motsvarande mätning i januari var 47,8 för euron.

Andelen som inte kan eller vill svara är dock stor. När de räknas in i resultatet är 43,3 procent för euron och 35,1 för kronan.

Island hade förhoppningar om att gå med i valutaunionen utan att gå med i EU. Sedan beskedet kom att ett sådant arrangemang är omöjligt är den nuvarande hållningen att inget beslut fattas under denna mandatperiod. I den senaste mätningen var dock en majoritet av islänningarna för EU-medlemskap.

Här kan du läsa februariundersökningen i sin helhet, och här januariresultaten.