onsdag 12 mars 2008

Kárahnjúkar - räddning eller förbannelse

Det svåra valet mellan arbetstillfällen och miljöskydd på Island behandlas i en 28 sidor lång artikel i det senaste numret av National Geographic. Exemplet som används är förstås Kárahnjúkar, det kontroversiella vattenkraftverket som byggs på östra Island för att förse ett gigantiskt aluminiumsmältverk utanför Reyðarfjörður med elektricitet. För att kunna göra detta har två stora glaciärfloder dämts upp.

Den gigantiska dammen skapades genom att stora vildmarksområden översvämmades. Renarnas, rävarnas och fåglarnas marker dränktes till förmån för ett 40 år långt kontrakt med industrijätten Alcoa, ett kontrakt som säkrar arbetstillfällen i ett av Islands mest glesbefolkade områden och minskar beroendet av de sinande fiskefångsterna. Men Kárahnjúkar är inte bara ett sår i den isländska naturen, utan för många ett sår i hela den isländska identiteten. Ändå är aluminiumsmältverken en fråga som många väljer att inte diskutera - den delar befolkningen, trots att Björk inte längre anordnar protestkonserter som samlar tusentals, trots att det har gått nästan två år sedan Sigur Rós spelade akustiskt vid dammen, trots att det färska gröna partiet inte tog sig in i alltinget.
"I think the people who are against this are very worried about the land and the reindeer and the birds. But they never want to discuss the needs of the people. Many live in Reykjavík, and they are against it if we move a stone here. But they live in concrete and asphalt. They want to come here in their Jeeps and have a look at the beautiful nature and the people too. And the people must be few and the more strange the better," säger läraren Smári Geirsson i reportaget.

"On the surface, we have an open debate. But underneath, there is this tendency by some politicians to control the debate and the agenda … phone calls, emails, and letters making little indirect threats," säger professorn Baldur Þórhallsson.

Det är ett välgjort, balanserat och fylligt reportage med bilder av hög klass. På nätet finns även videoklipp från Island och Kárahnjúkar.Här kan du kolla på en del av Sigur Rós akustiska konsert vid Kárahnjúkar från sommaren 2006 i protest mot dammbygget som då inte var färdigt. Klippet kommer från dokumentärfilmen Heima.

Här kan du läsa mer om konflikten mellan jobb och miljö.