lördag 22 mars 2008

Mer bete och mindre torsk

Ökande temperaturer och mer nederbörd. Det blir konsekvenserna av klimatförändringarna på Island, enligt en ny rapport från Nordiska rådet.

Temperaturen väntas öka med två till tre grader i väst, och tre till fyra grader i öst fram till år 2100. Mängden nederbörd beräknas stiga med 30 till 40 procent i norr, och 20 till 30 procent i söder. Förändringarna blir störst under vinterhalvåret.

Enligt rapporten kan den stigande temperaturen vara bra för det isländska jordbruket, som domineras av betesdjur. Om inte ökningen av nederbörd blir allt för stor väntas mer växtlighet under en något längre säsong.

Stigande temperaturer i Atlanten kan få negativa effekter på fisket. Torsken, som är den viktigaste fångsten för Island tillsammans med sill, hummer och räkor, antas flytta sig norrut mot Barents hav, vilket skulle innebära att bestånden i de isländska fångstområdena skulle minska än mer.

5,1 procent av Islands BNP utgörs av inkomster från turism, den högsta andelen i Norden. Ett varmare klimat antas locka ännu fler turister - så länge inte klimatförändringarna blir så drastiska att glaciärerna smälter bort.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Bilden visar Nordens Hus i Reykjavík.

Foto: Johannes Jansson/Norden.org