tisdag 11 mars 2008

Ny navelsträng för Västmannaöarna

Efter 40 år på havets botten ska en av vattenledningarna till Västmannaöarna bytas i juli, skriver Vísir.is. Den är sliten och ska ersättas av en modern och mer slitstark vattenledning.

"Den nya ledningen kan transportera 25 till 30 procent mer än de andra två tillsammans", säger Ívar Atlason vid Hitaveita Suðurnesja till Vísir.is. De tidigare ledningarna kan transportera cirka 50 liter i sekunden. Även den andra ledningen, som togs i bruk 1971, uppges vara sliten.

Den nya ledningen ska dessutom få en mer gynnsam placering än de tidigare efter noggrann kartläggning av undervattensförhållandena. "Vi har mycket mer information om hur bottnen ser ut nu", säger Ívar Atlason.

Hitaveita Suðurnesja ska utföra arbetet tillsammans med det danska företaget NKT.

Undervattensledningarna som förser Västmannaöarna med vatten och elektricitet liknas ofta vid en navelsträng mellan Hemön och det isländska fastlandet - ett band som vissa kan tänka sig att klippa för gott. Och även om det inte verkar sannolikt att en tunnel mellan dem ska se dagens ljus inom en snar framtid, så är det alltså inte helt korrekt att hävda att Västmannaöarna saknar en fast förbindelse med Island...