tisdag 8 april 2008

Fiffel och fusk upprör inte islänningarna

Det är lätt att fuska och det är inte särskilt allvarligt att göra det. Så ser islänningarnas inställning till bidragsfusk ut enligt en rapport från Delegationen mot felaktiga utbetalningar, där trygghetssystemen i de nordiska länderna jämförs.

Nio av tio islänningar ser bidrag som en rättighet och en trygghet. 46 procent tycker att det finns för mycket bidrag.

Men synen på bidragsfusk är slapp. Även om nio av tio anser att fusket är omoraliskt, så är det få som tycker att det är ett allvarligt brott att avsiktligt lura myndigheterna. Att köpa svarta tjänster, uppge oriktiga uppgifter i deklarationen och kasta skräp i naturen är saker som islänningarna tycker är mer graverande.

54 procent av islänningarna tror att bidragsfusket är utbrett. Islänningarna är också den grupp som är mest villiga att se genom fingrarna med fifflet. Minst allvarligt är att stanna hemma och få sjukpenning för vård av sjukt barn - trots att barnet inte alls är sjukt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.