torsdag 17 april 2008

Fler arbetslösa på Island

Arbetslösheten stiger på Island. Under det första kvartalet i år var 2,3 procent, 4 200 personer, någon gång utan jobb, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period förra året, enligt ny statistik från Hagstofan.

Ungdomar (16 till 24 år) drabbas oftare av arbetslöshet än äldre - under perioden var 6,5 procent utan jobb - och män är utan arbete (2,5 procent) i något högre utsträckning än kvinnor (2,2 procent).

Siffrorna framstår ändå som en våt dröm för Fredrik Reinfeldts regering. I synnerhet med tanke på att 52 procent av de arbetssökande har varit utan jobb i mindre än en månad. 8,5 procent hade varit arbetslösa i mer än ett halvår.

Islänningarna jobbar i snitt 40,8 timmar i snitt per månad. Männen arbetar 45,5 timmar och kvinnorna 35,1. Den genomsnittlige heltidsarbetaren jobbar 46,2 timmar i veckan. Heltidsanställda män jobbar mer än kvinnorna, medan deltidsanställda kvinnor arbetar mer än männen.

Samtidigt presenteras nya siffror som säger att Islands tillväxt kommer att mattas av med 5 till 8 procent fram till år 2010. Den privata konsumtionen beräknas minska med 8 till 13 procent, något som leder till att statens intäkter väntas minska.

Foto: Nikolaj Bock/www.norden.org