måndag 14 april 2008

Ingen risk för vattenbrist

Världens glaciärer smälter både snabbare och tidigare i år. Något som i vissa delar av världen kan innebära att miljoner människor står utan dricksvatten och vatten till bland annat jordbruk, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Daniel Viviroli från Berns universitet tror att 40 procent av världens bergsområden är i riskzonen. Mellanöstern, södra Afrika, USA, Sydamerika och Medelhavsländer tillhör dem som kan drabbast hårdast - här saknar många alternativ till vattenförsörjningen från glaciärer och snö. Afghanistan, ett land med många små glaciärer, är redan drabbat av vattenbrist.

Även om de isländska glaciärerna minskar i snabb takt, så är landets vattenförsörjning inte hotad. Det finns gott om dricksvatten, och jordbruk sker bara i växthus, där den geotermiska värmen utnyttjas.

Försök med "riktigt" jordbruk utomhus har visserligen gjorts, men sommaren är helt enkelt för kort för att det ska kunna bedrivas i större skala.

I områdena kring sjön Mývatn odlades potatis på försök under sommaren. Tanken var att jordtemperaturen i det vulkaniskt aktiva området skulle vara gynnsam. Och visst var det varmt. Så varmt att potatisen var kokt redan innan den tagits upp ur jorden.

Här kan du läsa mer om Islands krympande glaciärer.

Foto: Nikolaj Bock/www.norden.org