torsdag 3 april 2008

Isländska män blir äldst i världen

Isländska män blir äldst i världen. Ingen annanstans lever männen så länge som på Island. Medellivslängden för den isländska mannen är nu 79,4 år, enligt ny statistik från Hagstofan.

Medellivslängden för isländska kvinnor är 82,4 år. Det räcker dock inte till någon förstaplats - japanska kvinnor blir nämligen i genomsnitt 86 år.

Under 2007 avled 1 942 personer på Island, 1 002 män och 940 kvinnor. Detta motsvarar 6,2 dödsfall per 1 000 invånare.

Den isländska medellivslängden har pekat uppåt de senaste 100 åren, även om förändringarna från mätning till mätning är små. Gapet mellan mäns och kvinnors medellivslängd minskar stadigt.

Att islänningarna blir så gamla brukar ofta förklaras med faktorer som att de lever hälsosamt (de äter mycket fisk och dricker förhållandevis lite alkohol), att sjukvården är mycket god, att klasskillnaderna är små (människor som har det sämre ställt dör i genomsnitt tidigare än välbärgade), att många är fysiskt aktiva samt bra miljö.

Bilden är från Landmannalaugar.