lördag 26 april 2008

Kina stoppar Midi-festivalen

Midi-festivalen i Peking har ställts in, återlanserats och ställs nu åter in med kort varsel. Den kinesiska kommunistdiktaturen hänvisar enligt Reuters till säkerhetsskäl. Festivalen skulle ha ägt rum i en park i Peking mellan den 1 och den 4 maj.

Förhoppningarna om ett öppnare klimat i Kina inför OS verkar alltså ha grusats definitivt. I stället stryper regimen alla tillställningar där det finns en risk att någon yttrar ord som ens antyder kritik gentemot den människorättsföraktande diktaturen. Festivalen får kanske en chans i oktober - då världens ögon ögon inte längre har fokus på vad som händer i landet.

"Recently, there have been several aspects of the international and domestic situation that are sensitive and complex. ... The overall interests of the Olympic Games must be safeguarded by everyone, so if the relevant authorities demand it, we are most likely to put the overall situation first," säger den lydige arrangören Zhang Fan.

Beskedet innebär att de isländska banden Vicky Pollard, Hellvar och Motorfly tillsammans med svenska artister som Hardcore Superstar, Backyard Babies och Mando Diao nu definitivt kan avboka sina biljetter till Kina. Tidigare har konserter med bland annat Celine Dion, Vocal Six och gatufestivaler ställts in med hänvisning till säkerhetsskäl.

De kinesiska myndigheterna tog beslutet att kväva alla oppositionella yttringar i samband med Björks spelning i Shanghai, där hon tre gånger sa "Tibet" under låten "Declare Independence". Något som fick den kinesiska diktaturen att gå bananas gentemot västerländska musiker i allmänhet och Björk och islänningar i synnerhet. Björks ställningstagande för Tibet har sedan dess använts som slagträ av regimen med syfte att isolera och svartmåla alla som inte accepterar censuren.

Här kan du läsa mer om turerna kring Midi-festivalen.