torsdag 3 april 2008

Våldsbrotten ökar i Reykjavík

Våldsbrotten ökar åter i Reykjavík. Förra året anmäldes 919 fall av misshandel till polisen, rapporterar 24 Stundir.

Antalet anmälda våldsbrott var som högst år 2000, då 1 036 anmälningar gjordes. Därefter minskade misshandelsfallen till och med 2005, då polisen tog emot 692 anmälningar, för att därefter öka igen.

Under 2007 anmäldes 2,5 våldsbrott per dag i Reykjavíkområdet. Den största ökningen av polisanmälningar finns i stadskärnan samt i ytterstadsdelen Breiðholt.

Prognosen för 2008 är dyster. Enligt 24 stundir anmäldes 227 våldsbrott i Reykjavík under det första kvartalet - att jämföra med 197 anmälningar under samma period 2007.

"Om man tar hänsyn till befolkningsökningen är inte utvecklingen lika negativ som vid första anblicken", säger Rannveig Þórisdóttir, sociolog vid polisen i Reykjavík.