lördag 31 maj 2008

En tredjedel av islänningarna går i skolan

De isländska kvinnorna dominerar utbildningen på högskolenivå. Bara drygt var tredje student (37,8 procent) är man, visar ny statistik från Hagstofan. Island ansluter sig därmed till samma trend som råder i resten av Europa.

Antalet högskolestudenter har mer än fördubblats sedan 1997, och uppgick under läsåret 2007-2008 till 17 726 personer. Även här står kvinnor för en majoritet av ökningen. Den största årskullen just nu är 23-åringarna - och där går 38 procent av kvinnorna vidare till högskolan, men bara 23 procent av männen.

Förklaringen finns till viss del i gymnasievalet. 30 procent av kvinnorna läser en yrkesinriktad utbildning - männens andel är 14 procentenheter större.

Fler kvinnor väljer också att läsa på gymnasiet. Högst andel (97 procent) finns i Austurland, lägst andel står männen i sydväst för (86 procent). Sett till hela landet är siffran 96 procent för kvinnorna och 94 procent för männen.

Det sammanlagda antalet personer som går i skola på Island - från förskola till universitet - var 104 064, en tredjedel av landets befolkning.

Bilden visar - av någon underlig anledning - isländsk socialrealism. Typ.