fredag 9 maj 2008

Fler ungdomar negativa till invandring

Sex av tio unga islänningar anser att det finns för många invandrare på Island. "Detta är mycket oroande", säger Einar Skúlason vid kulturcentret Alþjóðahúss, till Morgunblaðið.

Omkring 12 000 elever i åldern 16 till 20 år ingick i undersökningen. Nästan 60 procent av dem instämde i påståendet: "Jag tycker att det bor för många invandrare på Island". När samma fråga ställdes år 2000 höll 39,3 procent med.

40,4 procent håller inte med om påståendet att invandrarnas kultur berikar Island. År 2000 var andelen 30,5 procent.

Pojkar är generellt mer negativa till invandring och mångkultur än flickor.