måndag 12 maj 2008

Koldioxidförvaring kan lösa klimatkrisen

Växthusgaser kan förvandlas till sten och därefter till gas långt under havsbottnen. Så kan lösningen på delar av klimatproblemen se ut, skriver Reuters.

Planer på en sådan lösning har forskare skissat på i flera år. Amerikanska, franska och isländska experter ska under 2009 injicera 50 000 ton koldioxidgas i basalt för att se hur ämnena reagerar med varandra.

Island har tidigare pekats ut som en lämplig plats för denna nya typ av förvaring. Forskarnas brasklapp är att om det uppstår sprickor - till exempel genom jordbävningar - kan stora mängder gas komma upp till ytan och dramatiskt påskynda klimatförändringarna och i höga doser även orsaka dödsfall bland djur och människor. Lösningen är alltså att inte bara förvandla koldioxiden till sten, utan även göra den flytande.

"Om du kan förvandla dem (gaserna) till sten, och det är miljömässigt gångbart och permanent, då är det bättre", säger Jürg Matter, en tysk forskare som arbetar med ett sådant projekt på Island.

När koldioxid reagerar med basalt förvandlas den till en mineral - men hur lång tid det tar vet ingen.

"Vi vet inte om dessa geokemiska reaktioner tar 50, 100 eller tusentals år", säger Jürg Matter.

Vissa forskare tror att havsdjupet i sig (omkring 3 000 meter) kan förvandla koldioxid till en trögflytande vätska.

2005 slog FN fast att koldioxidförvaring kan vara ett bra sätt att stoppa den globala uppvärmningen.

Här kan du läsa mer om planer på att förvara koldioxid under havsbottnen kring Island.

Foto: Nikolaj Bock/www.norden.org