fredag 13 juni 2008

Island - ett krisland?

Snacket om Island som ett krisland verkar ha avtagit en smula. För några månader sedan var konkurrerande banker pigga på att gå ut och varna för att investera i Island och de isländska affärsbankerna.

Men då som nu känns de ekonomiska beskeden motstridiga. Tillväxten minskar, men samtidigt minskar också beroendet av fisket. Precis som när krispratet var som hetast går det bara att konstatera att det inte går att jämföra Islands ekonomi med till exempel de övriga nordiska länderna. Island varken har eller kommer inom överskådlig tid att ha samma stabilitet. Med en sen teknisk utveckling och liten och känslig valuta är investeringar förknippade med risker av större dignitet än i länder med motsvarande levnadsstandard.

Bruttonationalprodukten steg med 1,1 procent under det första kvartalet, enligt ny statistik från Hagstofan. Knappast några siffror att jubla åt.

Men för första gången ser det 2008 ut som att aluminium kommer att stå för en större del av exporten än fisket - något som är snudd på sensationellt med tanke på att det första stora aluminiumsmältverket togs i drift 2002. Det året stod fisket för 63 procent av exportinkomsterna och aluminium för 19 procent. Aluminiumsmältverkens andel tros öka - i lördags påbörjades bygget av det nya verket i Helguvík som ska öppna under 2010.

Tyvärr är det inte enbart så att produktionen av aluminium har ökat. Fisket har samtidigt minskat kraftigt på grund av sviktande bestånd och minskade kvoter. Under maj 2008 fångades 98 373 ton jämfört med 142 319 ton under samma månad förra året.

Den ekonomiska osäkerheten märks även på fastighetsmarknaden. Det senaste halvåret har bostadspriserna i Reykjavíkområdet backat med 1 procent, skriver Morgunblaðið.

Bostadsbyggandet har än så länge inte påverkats av det pressade ekonomiska läget. Just nu byggs det enligt Morgunblaðið 4 500 nya bostäder i landet, en av de högsta siffrorna någonsin.

Men för den som är sugen finns det fortfarande gott om lediga tomter för fritidshus. 44 procent av tomterna är oanvända - vilket betyder cirka 7 000 tomter. Flest tomter säljs i närheten av större orter, uppger Fréttablaðið.