måndag 30 juni 2008

Nu är industrin större än fisket

Samtidigt som domedagsprofetiorna över den isländska ekonomin står som spön i backen fortsätter handelsbalansen att förbättras. Enligt ny statistik från Hagstofan är den alltjämt negativ, men gapet mellan import och export blir allt mindre.

Under årets fem första månader exporterade Island varor till ett värde av 150 800 miljoner isländska kronor och importen uppgick till 182 800 miljoner. Handelsunderskottet för tiden januari till maj landar alltså på 32 000 miljoner. Samma period förra året var gapet 37 300 miljoner.

Exporten av fisk har minskat något medan försäljningen av industrivaror har ökat med drygt en tredjedel på bara ett år, ett resultat av att flera aluminiumsmältverk nu är i gång, och nu är större än fisket. 2008 blir sannolikt året där industriexporten för första gången överträffar fisket. Den utvecklingen är lika kritiserad som sensationell - det första smältverket togs i drift för bara sex år sedan.

Här kan du läsa mer om läget för den isländska ekonomin.

Bilden visar ett kraftverk vid Þjórsá.